Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku

Usporiadať podľa

Aktuality (1391)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1320 až 1330
  • Novinový článok

Riešenie utečeneckej krízy

Európska komisia ďalej postupuje pri rozpracovaní návrhu komplexných opatrení týkajúcich sa migrácie, ktorý predstavila v máji tohto roku. Vo svojich návrhoch sa Komisia zamerala na posilnenie agentúry Frontex; boj proti prevádzačom, zriadenie hotspotov (krízových centier na identifikáciu a registrá

  • Novinový článok

Verejné obstarávanie ako brzda investícií na Slovensku?

Ročne 250 000 verejných orgánov vynaloží až 18% HDP Európskej únie na nákup tovarov, služieb a zásob prostredníctvom procesov verejného obstarávania. V mnohých odvetviach sú pritom verejné orgány hlavnými a takmer výhradnými obstarávateľmi.

  • Novinový článok

Platy učiteľov rastú

Podľa najnovšej správy EÚ, ktorá mapovala platovú situáciu učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, platy učiteľov po rokoch stagnácie, či dokonca poklesu začali opäť rásť. K rastu došlo až v 23 krajinách EÚ.

  • Novinový článok

Ako rozbehnúť investície na Slovensku?

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy klesli investície v EÚ o približne 15 % od svojho vrcholu v roku 2007. Finančných prostriedkov je dostatok. Investície sú však brzdené neistotou ohľadom hospodárskeho výhľadu a vysokou úrovňou verejného a súkromného dlhu v niektorých častiach EÚ.

  • Novinový článok

IT Fitness test: Slováci si môžu otestovať svoje IT zručnosti

Už piaty rok si Slováci môžu overiť svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach v IT Fitness teste. Jeho výsledkom je certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa.

  • Novinový článok

Problémom našej vedy nemusia byť peniaze

Slovensko vynakladá na vedu a výskum stále len mizivé percento HDP. Dôsledkom môže byť ďalší únik mozgov a strata konkurencieschopnosti. Komentár Dušana Chreneka

  • Novinový článok

Priority Komisie v otázke migrácie pre najbližšie mesiace

Európska komisia (EK) predstavila 23. septembra 2015 plán priorít, ktoré by sa mali realizovať v najbližších 6 mesiacoch. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker prezentoval tieto priority premiérom a hlavám štátov na septembrovom neformálnom samite v Bruseli.

  • Novinový článok

Ako udržateľne zvyšovať zamestnanosť

V Európe je viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí sú nezamestnaní dlhšie ako jeden rok. Problém dlhodobej nezamestnanosti je obzvlášť vypuklý na Slovensku a je už chronickou a hlboko-zakorenenou črtou slovenského trhu práce. Miera dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku je aj napriek poklesu takmer dvojná

  • Novinový článok

Základné fakty o prerozdelení 120 000 utečencov v rámci EÚ

Rada EÚ v zložení ministrov vnútra 22. septembra 2015 prijala návrh Európskej komisie na premiestnenie 120 000 ľudí, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet utečencov by mal byť premiestnený počas nasledujúcich dvoch rokov.