Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Mediálny servis

Médiá sú pre nás jedným z najvýznamnejších nástrojov, ako občanom priblížiť činnosť a fungovanie Európskej únie. Sú naším kľúčovým partnerom pri vysvetľovaní verejnosti, ako konkrétne činnosť EÚ ovplyvňuje ich každodenný život.

VEDÚCA TLAČOVÉHO TÍMU

E-mailová adresa
ingrid [dot] ludvikovaatec [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
00421 2 59203269

ASISTENTKA TLAČOVÉHO TÍMU

 

Spolupráca s médiami

Tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie dennodenne komunikuje s celoštátnymi a regionálnymi médiami a poskytuje im oficiálne stanoviská na rôzne témy. Okruhu našich mediálnych kontaktov pravidelne zasielame tlačové správy a aktuálne informácie. 

V prípade, že máte záujem o tlačové materiály, prípadne o oficiálne stanovisko alebo si želáte dostávať naše tlačové správy či ďalšie informácie o aktuálnom dianí v EÚ či aktivitách Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kontaktujte kohokoľvek z tlačového tímu, radi vám pomôžeme.

Pracovné cesty a semináre pre novinárov

Dvakrát do roka organizujeme pre zástupcov médií návštevu inštitúcií v Bruseli. Cieľom týchto ciest je umožniť novinárom nahliadnuť priamo do „bruselskej kuchyne“ a dozvedieť sa aj zákulisné informácie. Ak máte záujem sa takejto cesty zúčastniť, kontaktujte nás.

Ďalšie užitočné kontakty pre médiá

Stránka Tlačový kútik slúži ako užitočný zdroj najaktuálnejších informácií o dianí na pôde Európskej komisie. Nájdete tu najnovšie správy, prístup do databázy tlačových správ, kalendár budúcich podujatí, ako aj kontakty na tlačových hovorcov Komisie priamo v Bruseli. Stránka je dostupná v angličtine, nemčine a francúzštine. 

Európska komisia má svoj vlastný Audiovizuálny servis (AVS), ktorý sa stará o pokrytie najnovších udalostí v rámci európskych inštitúcií. Takmer v reálnom čase uverejňuje fotografický a video materiál z dôležitých udalostí, ako sú stretnutia na vysokej úrovni alebo návštevy komisárov v členských štátoch. Tieto materiály sa dajú stiahnuť a ich použitie pre spravodajské či vzdelávacie účely je bezplatné. AVS má aj vlastný archív, v ktorom sa dajú vyhľadávať staršie materiály. Pre novinárov sú bezplatne k dispozícii aj audiovizuálne štúdiá v centrále Európskej komisie.

Súčasťou AVS je aj Europe By Satellite - ide o dva televízne kanály, na ktorých môžete naživo sledovať tlačové konferencie, nájdete tu aj ilustračné zábery na rôzne témy a pod.

Kancelária hovorcu Európskej komisie v Bruseli (Spokesperson's Service - SPP)

Služby pre médiá

Spravodajstvo Európskeho parlamentu

Spravodajstvo Rady EÚ a Európskej rady

Multimediálne centrum Európskeho parlamentu

Informačné zdroje pre vydavateľov a autorov

Symboly EÚ

Kontaktné údaje na ďalšie inštitúcie EÚ

Logo Európskej komisie na stiahnutie

JPG formát 1. verzia / 2. verzia / 3. verzia

PDF formát 1. verzia / 2. verzia / 3. verzia