Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. februára 2020

10. výročie programu ambasádorov pre kariéru v EÚ

epso_students_ambassadors.jpg
© EU
Mladí ľudia pri hľadaní práce zvyčajne nerozmýšľajú hneď o kariére v inštitúciách EÚ. Pred desiatimi rokmi sa úrad EPSO pokúsil túto situáciu zmeniť a odštartoval program študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ. Včera, 20. februára, sa začala tohtoročná náborová kampaň. Prečítajte si rozhovor s Ritou Hinekovou a Anne-Claire Gathoyeovou z úradu EPSO, ktoré sú zodpovedné za riadenie tohto projektu.   

Povedzte nám, ako sa program zrodil...
RH: V roku 2010 sme medzi vysokoškolákmi urobili prieskum ich informovanosti o kariérnych možnostiach v inštitúciách EÚ. Pritom sme zistili, že vo všeobecnosti o nich veľa nevedeli a pri voľbe kariéry o možnosti pracovať v týchto inštitúciách ani neuvažovali.
Bolo nám jasné, že keď raz študenti opustia univerzitu a vstúpia na trh práce, bude ťažšie ich pre nás získať: preto sme vysokoškolské prostredie vnímali ako poslednú možnosť efektívneho informovania o kariére u nás. Rozhodli sme sa pre program, ktorý už nejaký čas úspešne realizujú spoločnosti a medzinárodné organizácie v Spojenom kráľovstve: program študentských ambasádorov.
Spočíva vo výbere študentov vysokých škôl vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorých úlohou je v rámci vysokoškolských areálov propagovať kariérne možnosti v EÚ a informovať o charaktere práce v inštitúciách EÚ, ako aj o podmienkach týkajúcich sa podania prihlášky. V akademickom roku 2010/2011 sme otestovali projekt na 23 univerzitách v šiestich krajinách. Odvtedy sa projekt z roka na rok postupne rozširoval a v súčasnosti máme 171 ambasádorov pôsobiacich na 143 univerzitách vo všetkých členských štátoch.


Ako si vyberáte ambasádorov?
ACG: Proces začína náborovou kampaňou na vybraných univerzitách, ktorú spúšťame na začiatku kalendárneho roka – tento rok sa spustil 20. februára. Zameriavame sa na univerzity, ktoré nám navrhli členské štáty. Študenti sa potom môžu prihlásiť a buď úrad EPSO, alebo vnútroštátne orgány vyberú tých, ktorí sa stanú ambasádormi v danom akademickou roku.
Pred začatím ich ročného mandátu v októbri ich pozveme na dvojdennú konferenciu a školenie do Bruselu. Na tomto podujatí sa dozvedia o našich výberových konaniach, pracovných podmienkach v inštitúciách, ako aj o živote v Bruseli a Luxemburgu. Absolvujú aj stretnutia s bývalými ambasádormi a úradníkmi z rôznych inštitúcií, ktoré sa vždy tešia veľkému záujmu.


Čo robia ambasádori po tom, ako získali potrebné vedomosti?
RH: Vrátia sa na svoje univerzity a začnú propagovať inštitúcie EÚ v úlohe zamestnávateľa. Keďže ide o dobrovoľnú činnosť, voľba kreatívnych a efektívnych spôsobov informovania je v rukách týchto ambasádorov. Nemusia byť vo všetkých krajinách rovnaké a môžu zahŕňať tieto činnosti: poskytovať prezentácie, zostavovať e-mailové adresáre na zdieľanie informácií o podujatiach týkajúcich sa kariéry v EÚ a pripravovaných výberových konaniach, umiestňovať letáky vo vysokoškolskom areáli, udržiavať styk s univerzitnými vydavateľstvami, organizovať kariérne veľtrhy alebo sa na nich zúčastňovať, poskytovať informácie individuálne, pozývať zamestnancov EÚ ako rečníkov alebo aktualizovať špecializované sociálne médiá.
Pre príslušníkov digitálnej generácie sú sociálne média veľmi dôležité a ľahkosť, s akou uverejňujú videá a obrázky, my tu na Komisii ťažko dosiahneme. Univerzity majú na Twitteri, Instagrame a Facebooku zriadené oficiálne kontá EU Careers, ku ktorým noví ambasádori získajú prístup na začiatku každého akademického roka.
Sú kontaktnými bodmi pre študentov, ktorí majú záujem o prácu v inštitúciách EÚ. Ich hlavnou úlohou je dať spolužiakom avízo o tejto možnosti, aby ju v prípade, že sa o ňu neuchádzajú hneď po absolvovaní štúdia, mohli zvážiť neskôr.


Aké sú výsledky?
RH: Od roku 2010 sme mali okolo 1 000 ambasádorov na 280 univerzitách. Keďže ambasádori vykonávajú väčšinou dobrovoľné aktivity a o všetkých z nich nemusia informovať, nie je ľahké merať ich efektívnosť. S istotou však môžeme povedať, že v akademickom roku 2018/2019 zorganizovali 970 podujatí, ktorými oslovili 80 000 študentov.
Najlepšie na tejto práci sú náhodné stretnutia so spolupracovníkmi, ktorí sa dozvedeli o kariére v EÚ prostredníctvom našich ambasádorov. Napríklad tu v úrade EPSO sme mali stážistu, ktorý sa dozvedel o kariérnych možnostiach v EÚ vďaka tomuto programu, a úradníkov, ktorí boli kedysi sami študentskými ambasádormi.


Kde sa dá dozvedieť o programe študentských ambasádorov viac? 
ACG: Navštívte našu webovú stránku: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en. Viac informácií z prvej ruky o skúsenostiach ambasádorov pre kariéru v EÚ sa môžete dozvedieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=P27Ouvr_OnY.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. februára 2020