Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. januára 2021Odhadovaný čas čítania: 1 min

106. Dobré fondy EÚ: Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata dostali novú kanalizáciu

109_1.png
© EU
Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata sú tri veľké obce pri Hrone. Dohromady v nich žije takmer 4000 obyvateľov, ktorí ešte donedávna nemali vyriešenú otázku odpadových vôd. Dnes už ale do Hronu odteká čistá voda z novej a modernej čistiarne vďaka vybudovaniu spojenej kanalizácie v celkovej dĺžke cez 45 kilometrov. 

Na zaistenie dlhého systému kanalizácie bolo nutné vybudovať niekoľko desiatok čerpacích staníc vrátane novej čistiarne odpadových vôd. Výsledkom projektu v aglomerácii Hronovce je vybudovanie kombinovanej gravitačnej a tlakovej stokovej siete s 23 čerpacími stanicami a tiež vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v Čate. 

Nevybudovaná kanalizačná infraštruktúra potrebná na odvádzanie a čistenie komunálnych vôd zhoršovala stav a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Vybudovaním kanalizácie došlo k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu takmer 99 % existujúcich producentov odpadových vôd. 

Pred pripojením do siete sa splašková voda z domácností a zariadení občiansko-technickej vybavenosti likvidovala nevhodných spôsobom prostredníctvom septikov, žúmp či trativodom. Realizáciou projektu došlo zároveň k zosúladeniu s európskou legislatívou, ktorá hovorí o dosiahnutí dobrého stavu vôd. Celkový rozpočet projektu, ktorý spolufinancovala aj Európska únia (čiastkou 15,6 milióna eur), predstavoval vyše 16 miliónov eur.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

 

 

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. januára 2021