Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. decembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

1,75 miliardy eur na nové výzvy pre výskumníkov a inštitúcie

Komisia oznámila nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej.

Doktorandi

Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) sú hlavným programom EÚ pre financovanie doktorandského štúdia a postdoktorandskej odbornej prípravy v rámci programu Horizont Európa. Akcie Marie Curie-Skłodowskej s celkovým rozpočtom 6,6 miliardy eur na obdobie 2021 – 27 podporujú výskumných pracovníkov z celého sveta, a to vo všetkých fázach kariéry a vo všetkých disciplínach. Sú takisto prínosom pre inštitúcie – podporujú vynikajúce doktorandské a postdoktorandské programy, spoločný výskum a inovačné projekty. Zvyšujú ich celosvetovú príťažlivosť a viditeľnosť, a posilňujú spoluprácu mimo akademickej obce, napr. s veľkými spoločnosťami a malými a strednými podnikmi.

V roku 2023 poskytnú akcie Marie Curie-Skłodowskej vyše 886 miliónov eur* a v roku 2024 vyše 902 miliónov eur, ktoré budú k dispozícii na päť hlavných činností pracovného programu:

  • Doktorandské siete MSCA – realizujú doktorandské programy zamerané na odbornú prípravu doktorandov v rámci akademickej obce a iných odvetví vrátane priemyslu a podnikov. Výzva na rok 2023 s rozpočtom 434,8 milióna eur a výzva na rok 2024 s rozpočtom 451,2 milióna eur sa vyhlásia v máji s uzávierkou v novembri v každom roku.
  • Postdoktorandské štipendiá MSCA – zvyšujú tvorivý a inovačný potenciál výskumných pracovníkov, ktorí získali titul PhD a chcú nadobudnúť nové zručnosti prostredníctvom pokročilej odbornej prípravy, medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. Finančné prostriedky budú k dispozícii výskumným pracovníkom, ktorí sú pripravení realizovať výskum na hraniciach poznania a inovatívne projekty v Európe a na celom svete, a to aj mimo akademickej obce. Výzva na rok 2023 s rozpočtom 260,5 milióna eur a výzva na rok 2024 s rozpočtom 270,8 milióna eur sa vyhlásia v apríli s uzávierkou v septembri v každom roku.
  • Výmenné pobyty pracovníkov MSCA – rozvíjajú medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu udržateľnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom výmeny pracovníkov. Program pomáha premeniť nápady na inovatívne produkty, služby alebo procesy. Výzva na rok 2023 s rozpočtom 78,5 milióna eur a výzva na rok 2024 s rozpočtom 81,2 milióna eur sa vyhlásia v októbri s uzávierkou koncom februára alebo začiatkom marca v každom roku.
  • MSCA COFUND – spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy a postdoktorandské štipendijné programy v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k programu Horizont Európa s cieľom šíriť najlepšie postupy MSCA. To zahŕňa medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu odbornú prípravu v oblasti výskumu, ako aj medzinárodnú a medziodvetvovú mobilitu výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry. Výzva na rok 2023 s rozpočtom 96,6 milióna eur a výzva na rok 2024 s rozpočtom 99,3 milióna eur sa vyhlásia v októbri s uzávierkou vo februári v každom roku.
  • MSCA a občania – približuje výskum študentom, rodinám a širokej verejnosti najmä prostredníctvom Európskej noci výskumníkov a iniciatívy Výskumníci na školách. Táto akcia zvyšuje informovanosť o vplyve práce výskumných pracovníkov na život občanov, spoločnosť a hospodárstvo, a posilňuje verejné uznanie vedy a výskumu. Takisto má zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru vo výskume a vede. Výzva na rok 2023 s rozpočtom vo výške 15,4 milióna eur sa vzťahuje na ročníky 2024 a 2025 Európskej noci výskumníkov a začne sa 20. júna s uzávierkou 25. októbra 2023.

MSCA v rámci nového pracovného programu bude financovať aj iniciatívu spätná väzba k politike. Zámerom pri tom je vytvoriť silnejšie tematické prepojenia medzi projektmi MSCA, zvýšiť viditeľnosť ich prínosu ku kľúčovým politickým prioritám EÚ a získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán k spôsobom, ako maximalizovať vplyv programu.

Výzvy nadväzujú na prijatie pracovného programu Horizont Európa na obdobie 2023 – 2024.

Súvislosti

Program, ktorý bol zriadený v roku 1990 a v roku 1996 premenovaný na akcie Marie Curie, prispieva k výskumnej excelentnosti, podporuje tvorbu pracovných miest, rast a investície. Konkrétne zabezpečuje výskumným pracovníkom nové vedomosti a zručnosti a poskytuje im medzinárodné a medzisektorové skúsenosti, aby mohli v budúcnosti obsadiť špičkové výskumné pozície. Akcie majú štruktúrovaný vplyv na vysoké školy a ďalšie subjekty mimo akademickej obce pretože vo veľkej miere šíria excelentnosť a stanovujú normy pre vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu výskumných pracovníkov v Európskom výskumnom priestore (EVP) a na celom svete.

Od roku 2014 program podporil viac než 66 200 výskumných pracovníkov z Európy a mimo nej vrátane 25 000 doktorandov. Takisto sa z neho financovalo 1 180 medzinárodných doktorandských programov a podporili väzby medzi akademickou obcou a priemyslom, pričom sa doň zapojilo vyše 5 100 spoločností a 2 650 malých a stredných podnikov. V tom isto období sa na akciách Marie Curie-Sklodowskej zúčastnilo viac než 8 700 organizácií z viac než 130 krajín.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o výzvach na webovej stránke akcií Marie Curie-Skłodowskej Európskej komisie

Prehľad: Akcie Marie Curie-Skłodowskej na obdobie 2021 – 2027: Developing talents, advancing research (Rozvoj talentov, napredovanie výskumu)

Prehľad: Akcie Marie Curie-Skłodowskej: Over 25 years of European support for researchers' work (Vyše 25 rokov európskej podpory výskumníckej práce)

Pracovný program akcií Marie Curie-Skłodowskej na obdobie 2023 – 2024

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. decembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku