Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. októbra 2020Odhadovaný čas čítania: 1 min

93. Dobré fondy EÚ: čistička odpadových vôd v Tornali

94_1.png
© EU
Mestečko Tornaľa rieši svoj problém s odpadovými vodami už desaťročia. Nedarilo sa ho dlho vyriešiť, čo spomaľovalo až priam zastavovalo rozvoj mesta. Nebolo možné stavať nové objekty, domy, nebolo možné rozvíjať priemyselnú zónu, a tak je projekt novej čističky odpadových vôd akýmsi základom pre budúci vývoj mesta. 

Nová čistička odpadových vôd je obrovský projekt, ktorý bude využívať približne desaťtisíc obyvateľov. Jeho súčasťou je aj výstavba a napojenie kanalizácie, v rámci ktorej bolo vystavaných 21 kilometrov kanalizačných prípojok. Celková investovaná suma do výstavby systému kanalizácie a čistiarne odpadových vôd je viac ako 13 miliónov eur. Európska únia ju poskytla vo forme nenávratného finančného príspevku. Časový harmonogram výstavby bol určený na viac ako dva roky.

Koniec realizácie je naplánovaný na koniec roka 2020. Nakoľko je realizátorom projektu stredoslovenská a vodárenská spoločnosť Banská Bystrica, mesto sa nemuselo na výstavbe spolupodieľať vo výške 5 %, ako to definuje dotačná schéma. Tým sa nezaťažil ani mestský rozpočet sumou približne 700 000 eur. 

Ešte donedávna splašková voda z veľkej časti ústila do neďalekej riečky Slaná, čo, samozrejme, spôsobovalo ekologické problémy. Po výstavbe tejto čistiarne a po usadení a dočistení v usadzovacej nádrži bude voda vyčistená a problémy pre rieku nebude predstavovať.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

 

 

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. októbra 2020