Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. októbra 2020Odhadovaný čas čítania: 1 min

94. Dobré fondy EÚ: prvé gymnázium v Revúcej

95_2_0.png
© EU
V Revúcej, na úpätí Muránskej planiny, nájdeme najstaršiu slovenskú strednú školu. Pôvodný dom 1. slovenského gymnázia je rokoková kúria z druhej polovice 18. storočia. Nazývali ho aj „Latinákovým domom“. 

V rokoch 1862 - 1874 v ňom pôsobilo slovenské evanjelické gymnázium, ktoré bolo najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia. 

V budove nájdeme stálu expozíciu Múzea Prvého slovenského gymnázia. Zamerané je hlavne na jeho prínos a dobové predmety. 

Expozície sú umiestnené priamo v pôvodnom historickom objekte. Expozícia tiež pripomína myšlienku zrodu gymnázia, ktorá sa prvýkrát objavila na stretnutí gemerských a malohontských národovcov v novembri 1861. Zrealizovala sa o rok neskôr, v septembri 1862. Gymnázium bolo prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Jej existencia výlučne závisela na daroch a zbierkach. Hlavným dozorcom školy boli postupne národovci ako Štefan Marko Daxner a Ján Francisci. 

Na gymnáziu sa vyučovali predmety ako slovenčina, maďarčina, nemčina, latinčina, gréčtina, matematika, dejepis a fyzika. Počas 12 rokov v nej študovalo 566 žiakov. Niekoľko z nich bolo aj z Čiech a Moravy. Z mnohých sa neskôr stali básnici a spisovatelia, ako napr. Martin Kukučín, Koloman Banšeli, alebo Ľudovít Rizner.

Európska únia prispela rekonštrukciu prvého slovenského gymnázia v Revúcej sumou viac ako 200-tisíc eur.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

 

 

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. októbra 2020