Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. februára 2018Odhadovaný čas čítania: 6 min

Ako by mohol vyzerať dlhodobý rozpočet EÚ po roku 2020

euro.jpg
© EU
Pred neformálnym zasadnutím lídrov, ktoré sa uskutoční 23. februára 2018, dnes Európska komisia predstavuje rôzne možné podoby – a ich finančné dôsledky – nového a moderného dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý by umožnil efektívne napĺňať jej priority po roku 2020.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Rozpočty nie sú otázkou účtovníctva – ich podstatou sú priority a ambície. Sú obrazom našej budúcnosti v číslach. V prvom rade sa preto musíme rozprávať o tom, akú Európu chceme. Potom musia členské štáty nájsť zdroje, ktoré budú zodpovedať proklamovaným ambíciám. A hoci si všetci musíme uvedomiť, že pokračovanie v súčasnom kurze nie je jednou z možností, o ktorých budeme diskutovať, pevne verím, že sa nám podarí nemožné a dohodneme sa na rozpočte, vďaka ktorému budú všetci čistými príjemcami.“

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič pri tejto príležitosti uviedol: „Prichádzame s akýmsi menu otázok, ktoré predkladáme lídrom na diskusiu počas budúcotýždňového summitu. Ilustrujeme pritom na konkrétnych prioritách, čo znamená miera ambícií premenená na čísla – napríklad, keď hovoríme o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, môžeme sa rozhodnúť pre status quo s nákladmi 8 miliárd eur alebo pre maximalistickú verziu v štýle USA s nákladmi 150 mld. eur počas rokov 2021-2027. Z pohľadu Slovenska je dôležité, že kohézna politika sa tu zmieňuje veľmi pozitívne. Ukazujeme, že pomáha nielen novším, ale aj starším členským krajinám a je dobré ju zachovať. Teraz bude dôležité, aký politický signál nám vyšlú lídri, aby sme už v máji mohli predstaviť konkrétny návrh a mohli sa začať oficiálne rokovania. Celkovo budeme presadzovať sedemročný rozpočet, ktorý by sa mal prehupnúť nad 1% európskeho HDP, čo by podľa nás dokázalo pokryť nové priority aj pokračovanie súčasných politík. Zo strany Komisie zaznieva aj apel ohľadom tempa negociácií, aby sa nám podarilo dohodnúť ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. Rýchla dohoda však zároveň musí znamenať aj dobrú dohodu.” 

Lídri Európskej únie budú na zasadnutí 23. februára diskutovať o tom, ako zaistiť primerané financovanie priorít, ktoré pre Úniu stanovili 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii, aby ich bolo možné realizovať. Oba tieto prvky – definovanie spoločných priorít a poskytnutie prostriedkov Únii na ich naplnenie – od seba nemožno oddeliť.

Komisia prispieva do tejto dôležitej debaty tromi spôsobmi. V prvom rade poskytuje potrebné informácie o rozpočte EÚ, jeho prínosoch, úspechoch a pridanej hodnote. Po druhé vypracúva scenáre, ktoré ilustrujú finančný vplyv rôznych potenciálnych politických rozhodnutí. A po tretie poukazuje na to, aké dôsledky pre študentov, výskumníkov, infraštruktúrne projekty a mnohé iné oblasti by malo oneskorené prijatie rozpočtu EÚ.

Možné podoby budúceho rozpočtu EÚ

V rámci diskusie o úrovni ambicióznosti opatrení EÚ oblastiach, ako je ochrana vonkajších hraníc EÚ, podpora skutočnej európskej obrannej únie, posilnenie digitálnej transformácie Európy alebo zefektívnenie politiky súdržnosti a poľnohospodárskej politiky, je dôležité, aby vedúci predstavitelia vedeli, aký by bol konkrétny vplyv ich rozhodnutí na financovanie na úrovni EÚ. Práve o to sa usiluje dnešný príspevok Komisie vyčíslením finančného vplyvu rôznych politických alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy. Nejde o vlastné návrhy Komisie, ale o príklady založené na nápadoch, ktoré vzišli z verejnej diskusie. Ich účelom je upriamiť pozornosť správnym smerom, stimulovať debatu a poskytnúť solídny faktický základ pre závažné rozhodnutia, pred ktorými stojíme.

Ak sa napríklad lídri rozhodnú, že splnia často opakovaný sľub o zlepšení ochrany vonkajších hraníc EÚ, bude to počas siedmich rokov stáť 20 až 25 miliárd EUR. Cena za kompletný systém riadenia hraníc EÚ by sa pritom mohla vyšplhať až na 150 miliárd EUR. Je zrejmé, že na to, aby sa jednotlivé politické priority – nech už je to európska obranná únia, podpora mobility mladých ľudí, stimulovanie digitálnej transformácie, posilnenie výskumu a inovácie alebo položenie základov skutočnej hospodárskej a menovej únie – stali skutočnosťou, musia sa na ne vyčleniť primerané finančné zdroje.

Modernizácia a financovanie rozpočtu EÚ

Komisia takisto predstavuje možnosti modernizácie rozpočtu EÚ, ktoré okrem iného zahŕňajú posilnenie prepojenia medzi cieľmi rozpočtu EÚ a spôsobom jeho financovania. Uvádza tiež možnosti posilnenia väzby medzi financovaním z EÚ a dodržiavaním základných hodnôt Únie, tzv. podmienenosti.

Načasovanie je dôležité – pre občanov aj podniky

Na to, aby Únia dokázala, že je pripravená splniť pozitívny politický program vytýčený v Bratislave a Ríme, je nevyhnutné rýchlo dosiahnuť politickú dohodu o novom, modernom rozpočte EÚ.

Komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger vyhlásil: „Nesmieme dopustiť, aby sa opakovala nepríjemná situácia z roku 2013, keď bol súčasný rozpočet EÚ schválený so značným oneskorením. Ak by opäť došlo k podobnému zdržaniu, nebolo by možné včas spustiť viac než 100 000 projektov financovaných z prostriedkov EÚ v kľúčových oblastiach, ako je podpora podnikania, energetická efektívnosť, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a sociálne začlenenie. Zároveň by sa státisíce mladých ľudí nemohli v roku 2021 zúčastniť výmen v rámci programu Erasmus+.“

Včasná dohoda nie je len politicky žiaduca, ale aj potrebná z praktického hľadiska. Partneri a príjemcovia finančných prostriedkov z EÚ – od študentov a výskumníkov až po projekty v oblasti infraštruktúry, zdravotnej starostlivosti či energetiky –, ako aj vnútroštátne a regionálne orgány si zaslúžia a potrebujú právnu a finančnú istotu. Komisia vedúcim predstaviteľom na konkrétnych prípadoch demonštruje, aké nepriaznivé účinky by prípadné zdržanie malo na občanov a podniky v celej EÚ. Komisia je presvedčená, že nepríjemná skúsenosť s neskorým prijatím súčasného rozpočtu EÚ, ktoré viedlo k výrazným zdržaniam pri spúšťaní nových programov a následne aj dosahovaní priorít financovania, by sa už nemala opakovať.

Ďalšie kroky

Európska komisia v nadchádzajúcich mesiacoch, najneskôr začiatkom mája 2018, predloží formálny návrh dlhodobého rozpočtu EÚ. Medzitým bude naďalej počúvať názory všetkých zainteresovaných strán. Okrem iného na to využije verejné konzultácie o prioritách EÚ, ktoré sa začali v januári 2018.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. februára 2018