Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. júna 2020Odhadovaný čas čítania: 6 min

Ako odpovedať na 6 najčastejších mýtov o koronavíruse?

p039093-821389s.jpg
© EU
Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k veľkému rozmachu a šíreniu dezinformácií. Európsku úniu ani tento druh mýtov a falošných informácií nenecháva chladnou a aj tentokrát tieto klamlivé informácie aktívne monitoruje a vynakladá množstvo síl na boj s nimi. 

Všetci ste sa už určite ocitli v situácii, keď s vami priateľ, člen rodiny či kolega pozdieľal najhorúcejšie novinky o COVID-19, no vy ste v tom spoznali dobre známu dezinformáciu. Ako v tomto prípade čo najlepšie reagovať?

V prvom rade treba byť trpezlivý, veď všetci sme sa v poslednej dobe ocitli obklopení informačne nabitím prostredím. Obrovské množstvo stále nových informácií môže pôsobiť až chaoticky a mätúco, a preto je aj pre mnohých ťažšie rozlišovať medzi pravdou a dezinformáciami. Kľúčové je preto vzájomné porozumenie a pomoc. V tomto článku vám poskytneme informácie, ktoré sa vám zídu, keď budete musieť reagovať na najčastejšie mýty o koronavíruse.  

EÚ sa snaží bojovať proti týmto nepravdám a čeliť im pomocou jasných, overených a spoľahlivých informácií. Množstvo zaujímavých informácií k tejto téme nájdete aj na webovej stránke EÚ Boj proti dezinformáciám, kde sú pravidelne aktualizované odhalenia mýtov. 


Tu je 6 faktických vysvetlení k najčastejším mýtom o pandémii ochorenia COVID-19:

Fakt číslo 1: Medzi technológiou 5G a koronavírusom nie je žiadna súvislosť 
EÚ má najprísnejšie spotrebiteľské normy na svete. Vďaka tomuto môžu európski spotrebitelia bezpečnejšie nakupovať. Európska spotrebiteľská ochrana sa vzťahuje aj na 5G siete, ktoré sa riadia vysokým štandardom prísnych noriem. Limity expozície v EÚ sú pre širokú verejnosť najmenej 50-krát nižšie oproti úrovniam, ktoré by podľa vedeckých dôkazov mohli mať potenciálne účinky na zdravie. Navyše nebolo preukázané žiadne spojenie medzi technológiou 5G a vznikom ochorenia COVID-19. Koronavírus je vírus, ktorý sa šíri z jednej osoby na druhú kvapôčkami, napríklad keď ľudia kýchajú, kašlajú alebo vydychujú. Prečítať si viac o tejto téme môžete tu

Fakt číslo 2: Nikto nechce využiť koronakrízu ako ospravedlnenie zavedenia hromadného očkovania ľudí
Nanešťastie, ešte stále nemáme vakcínu alebo liečbu na ochorenie COVID-19. EÚ síce aktívne podporuje využívanie očkovacích látok, lebo je presvedčená, že sú účinné pri ochrane zdravia ľudí, no i napriek tomuto sa neplánuje zaviesť hromadné očkovanie. Na druhej strane, existuje veľa ľudí, ktorí proti očkovaniu šíria mnohé nevedecké a nepodložené informácie. Odporcovia očkovania častokrát útočia na emócie a vyvolávajú u ľudí strach, spôsobujú tak i značné škody na verejnom zdraví. Očkovanie je pritom jedným z najväčších úspechov v oblasti verejného zdravia a na celom svete každoročne zachráni najmenej 2 až 3 milióny životov. Oveľa viac ľudí navyše účinná vakcína ochráni pred vyvinutím ochromujúcich i celoživotných porúch alebo chorôb.

 

syringes-of-different-sizes-on-yellow-background-4210551_s.jpg
© EU

 

Fakt číslo 3: Krajiny EÚ zostávajú navzájom najlepšími partnermi a posilňujú aj svoju vzájomnú solidaritu
Európske inštitúcie, členské krajiny a ostatní partneri navzájom spolupracujú, aby si pomohli v týchto ťažkých časoch. K dispozícii je množstvo príkladov európskej solidarity, ktoré ilustrujú, ako si krajiny a regióny v celej EÚ podali pomocnú ruku a doručili pomoc tým, ktorí ju najviac potrebovali.
I keď EÚ, vychádzajúc zo svojich kompetencií v oblasti verejného zdravia, nemôže rozhodovať o týchto veciach, existuje veľa ďalších oblastí, kde môže zásadným spôsobom prispievať k zlepšovaniu situácie. A veru to aj robí. Každý nástroj, ktorý má Únia k dispozícii, sa využíva na boj proti novému koronavírusu – patrí tu udržiavanie priepustnosti hraníc, vytváranie spoločného fóra na koordináciu a zdieľanie skúseností medzi členskými štátmi a európskymi regiónmi. V neposlednom rade nesmieme zabúdať ani na veľké množstvo finančnej, lekárskej a personálnej pomoci, ktorú EÚ nepretržite zabezpečuje. Viac k európskej solidarite si môžete prečítať tu.

 

branimir-balogovic-faiqrv7fge0-unsplash_s.jpg
© EU

 

Fakt číslo 4: V súčasnosti nie je známy žiadny liek na ochorenie COVID-19
Lekárske rady by ste mali získavať iba zo spoľahlivých a dôveryhodných zdrojov, ako sú vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) alebo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Pred zdieľaním akýchkoľvek informácií o liečbe COVID-19, ktoré nájdete na sociálnych médiách, si radšej tieto informácie dvakrát overte a nezabudnite nové informácie aj porovnať s tými z uznávaných dôveryhodných zdrojov. Falošné informácie týkajúce sa liečby či prevencie tohto ochorenia môžu totiž viesť i k poškodeniu zdravia. S takýmito informáciami preto treba zaobchádzať nanajvýš opatrne a nenechať sa oklamať falošnými a potenciálne nebezpečnými spôsobmi liečby a prevencie.

Fakt číslo 5: Rúška dopĺňajú ostatné preventívne opatrenia a mali by sa správne používať i likvidovať
Používanie rúšok treba vnímať ako doplnok k ostatným preventívnym opatreniam pri ochrane pred šírením koronavírusu. Ďalšími preventívnymi opatreniami sú najmä pravidelné a dôkladné umývanie rúk či fyzické udržiavanie odstupov. Aplikovaním všetkých týchto opatrení vieme zaručiť čo najúčinnejšiu ochranu pred nákazou. Navyše vždy sa treba riadiť pokynmi vnútroštátnych orgánov verejného zdravotníctva, ktoré sa môžu meniť v závislosti od vývoja situácie i dostupnosti nových vedeckých dôkazov.

 

woman-wearing-face-mask-3902881_s.jpg
© EU

 

Fakt číslo 6: Pôvod COVID-19 je prírodného živočíšneho charakteru
V čase krízy je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým spolupracovať s krajinami celého sveta za účelom zvládnutia globálneho boja proti novej pandémii ochorenia COVID-19. Dezinformácií o tom, ako táto choroba vznikla, je naozaj veľa. Tieto dezinformácie môžu ľahko poškodiť dôležité medzinárodné podporné siete a ohroziť tak množstvo životov. Z toho dôvodu musíme vzájomne spolupracovať s ostatnými svetovými partnermi, aby sme o novom koronavíruse zistili čo najviac. Zároveň je treba mať na pamäti, že zatiaľ neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by bol koronavírus vyrobený človekom - či už náhodou alebo úmyselnou manipuláciou. 

Viac faktov súvisiacich s koronavírusom nájdete aj na tejto stránke
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. júna 2020