Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. decembra 2020Odhadovaný čas čítania: 4 min

Ako sa chrániť pred COVID-19 počas zimy?

p043119-989905_s_1.jpg
© EU
Európska komisia sa v týchto ťažkých pandemických časoch rozhodla poskytnúť členským štátom usmernenia a podporiť ich spoločný postup proti COVID-19 v zimnom období. Spoločným riadením pandémie totiž môžeme zabrániť novým zákazom vychádzania i rozsiahlym obmedzeniam a spoločne to prekonať. 

Každých 17 sekúnd príde v Európe o život jeden človek v dôsledku ochorenia COVID-19. Postupne sa situácia stabilizuje, ale stále je ešte zložitá. Preto, ako aj všetko ostatné v tomto roku, budú oslavy ku koncu roka iné. Za posledné mesiace a týždne sme všetci vynaložili veľa úsilia, ktoré nechceme teraz stratiť. Záchrana životov má preto tento rok prioritu pred oslavami.

Komisia prijala stratégiu udržateľného riadenia pandémie na túto zimu. Zima je totiž obdobie, ktoré so sebou prináša riziko zvýšeného prenosu vírusu v dôsledku špeciálnych okolností, ako napríklad zhromažďovanie ľudí v uzavretých priestoroch. V stratégii sa preto členským štátom odporúča neustály dohľad a nepretržitá opatrnosť počas zimného obdobia až do roku 2021, keď začne prebiehať postupná distribúcia bezpečných a účinných vakcín. Komisia následne poskytne ďalšie usmernenia k postupnému a koordinovanému rušeniu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Koordinovaný prístup na úrovni celej EÚ je veľmi dôležitý. Je dôležitý preto, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy spojeného s obdobím sviatkov na konci roka. Akékoľvek uvoľňovanie opatrení by malo zohľadňovať vývoj epidemiologickej situácie, ako aj dostatočné kapacity na testovanie, sledovanie kontaktov i liečbu pacientov.

Aké kontrolné opatrenia Komisia odporúča?

V stratégii na ochranu pred COVID-19 počas zimy sa odporúčajú tieto opatrenia, ktoré majú pomôcť udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné: 

  • Dodržanie fyzických odstupov a obmedzenie sociálnych kontaktov, čo je kľúčové počas zimných mesiacov vrátane obdobia sviatkov. Opatrenia by mali byť cielené a mali by vychádzať z miestnej epidemiologickej situácie, aby sa obmedzil ich sociálny i hospodársky vplyv a zvýšila sa aj ich prijateľnosť zo strany ľudí.
  • Testovanie a sledovanie kontaktov je nevyhnutné na zisťovanie nových ohnísk a na prerušenie šírenia nákazy. Väčšina členských štátov má teraz i vlastné aplikácie na sledovanie kontaktov. Navyše európsky server pre sieťový priechod (European Federated Gateway Server - EFGS), tzv. brána, umožňuje aj cezhraničné sledovanie kontaktov.
  • Bezpečné cestovanie si tiež vyžaduje koordinovaný prístup vzhľadom na možný nárast cestovania počas sviatkov ku koncu roka. Musí sa na to pripraviť dopravná infraštruktúra a musia sa jasne komunikovať karanténne požiadavky, ktoré sa prípadne môžu uplatňovať, ak je epidemiologická situácia v regióne pôvodu horšia ako v cieľovej destinácii.
  • U kapacít zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho personálu by sa mali zaviesť plány na zabezpečenie kontinuity činností zariadení zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo zvládnutie nárastu prípadov COVID-19 a aby sa zachoval aj prístup pacientov k liečbe iných ochorení. Prípadný nedostatok zdravotníckeho vybavenia možno riešiť aj spoločným obstarávaním v EÚ. 
  • Pandemická únava a zhoršenie duševného zdravia sú prirodzenými reakciami ľudí na súčasnú situáciu. Členské štáty by sa preto mali riadiť usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré vyzývajú k opätovnému získaniu verejnej podpory a riešeniam pandemickej únavy. Mala by sa zintenzívniť aj psychosociálna podpora ľuďom, ktorí ju potrebujú.
  • Pri národných stratégiách vakcinácie je Európska komisia pripravená v prípade potreby podporovať členské štáty pri nasadení vakcín podľa plánov nasadenia vakcín a vakcinácie jednotlivých členských štátov. Spoločným prístupom EÚ k potvrdeniam o očkovaní sa majú posilniť opatrenia v oblasti verejného zdravia v členských štátoch, ale aj dôvera občanov k očkovaniu.

Kým nebude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, a kým nebude veľká časť obyvateľstva imunizovaná, musia všetky členské štáty EÚ pokračovať vo svojom úsilí zmierniť pandémiu prostredníctvom spoločného koordinovaného prístupu, ako na to vyzvali aj lídri krajín v Európskej rade. Začiatkom roka 2021 sa uverejnia ďalšie odporúčania s cieľom vytvoriť všestranný rámec na kontrolu COVID-19 založený na doterajších poznatkoch a skúsenostiach a najnovších dostupných vedeckých usmerneniach.

Ďalšie informácií nájdete na tomto odkaze
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. decembra 2020