Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. júla 2017Odhadovaný čas čítania: 3 min

Ako si predstavujete budúcnosť EÚ?

poll_future_of_europe_sk_web.jpg
© EU
Štyri mesiace po tom, ako Komisia predložila Bielu knihu o budúcnosti Európy, diskusia o budúcnosti Európy naberá rýchlosť. Doteraz sa uskutočnilo 1 750 akcií, do ktorých sa mohlo zapojiť viac než 30 miliónov Európanov.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu povedal:Veľmi ma povzbudilo, keď som videl, že do diskusie o budúcnosti Európskej únie, ktorú Komisia začala 1. marca 2017 bielou knihou, sa zapojilo toľko ľudí. Bolo vyjadrených už veľa rôznych názorov a silné pozitívne impulzy nás posúvajú dopredu. Svoju víziu predložím v septembri, budúcnosť Európy však v skutočnosti bude Vaším projektom. Knihy zajtrajších dejín napíšete vy. Tak sa zapájajte aj naďalej, nech je Vaše hlasy počuť!"

Komisia ponúkla päť scenárov možného vývoja EÚ v budúcom desaťročí. Odvtedy prebieha široká diskusia, ktorú vo všeobecnosti podporujú politické inštitúcie a občianska spoločnosť. Doteraz sa na 1 750 akciách, ktoré zorganizovala alebo podporila Komisia, zúčastnilo viac než 270 000 občanov a oveľa viac ľudí sa zapojilo cez internet (konkrétne údaje nájdete tu). Akcie a diskusie sa budú v nadchádzajúcich mesiacoch organizovať naďalej a občania sa môžu vyjadriť aj priamo na tejto webovej stránke

Občania sa vyzývajú, aby naďalej vyjadrovali svoje názory, najmä pred výročným prejavom o stave Európskej únie 13. septembra 2017, kedy predseda Juncker predloží svoju víziu budúcnosti Európy.

Súvislosti

Komisia 1. marca začala Bielou knihou o budúcnosti Európy celoeurópsku diskusiu, ktorá umožní občanom a vedúcim predstaviteľom formovať víziu EÚ-27. Biela kniha ponúka päť scenárov vývoja Únie do roku 2025:

  • Pokračovanie v súčasnom smerovaní“: EÚ-27 bude pokračovať v plnení svojho pozitívneho programu reforiem,
  • Iba jednotný trh“: EÚ-27 sa zameria na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí politiky,
  • Tí, ktorí chcú, robia viac“: EÚ-27 bude fungovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, užšie spolupracovať v konkrétnych oblastiach,
  • Menej, ale efektívnejšie“: EÚ-27 sa zameria na vybrané oblasti politiky, v ktorých bude pracovať viac a rýchlejšie, zatiaľ čo v iných oblastiach bude pracovať menej,
  • Oveľa viac spoločne“: členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a krokov v rámci rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach.

Scenáre zahŕňajú celú škálu možností s výsledkami, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej oblasti politiky. Majú ilustračnú povahu. Vzájomne sa nevylučujú ani nie sú vyčerpávajúce.

Komisia predložila aj súbor diskusných dokumentov o otázkach, ktoré sú pre Európu kľúčové: 1. rozvoj sociálneho rozmeru Európy; 2. prehĺbenie hospodárskej a menovej únie; 3. využívanie prínosov globalizácie, 4. budúcnosť európskej obrany a 5. budúcnosť financií EÚ.

Predseda Juncker sa bude týmto témam podrobnejšie venovať vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2017 pred tým, než sa na zasadnutí Európskej rady v decembri 2017 budú môcť prijať prvé závery. Tento harmonogram umožní prijať rozhodnutie o smerovaní Únie včas – ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019.

 

 

poll_future_of_europe_sk_web_article.jpg
© EU

 

Vyjadriť svoj názor na to, ako si predstavujete budúcnosť Európskej únie môžete aj na našej Facebookovej stránke.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. júla 2017