Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. decembra 2018

Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov?

seminar_10122018.png
© EU
Kvalita verejnej správy je stále dôležitejšou súčasťou napredovania Slovenska. V rozsahu a kvalite zákonov príliš za vyspelými krajinami nezaostávame, výzvou je skôr prax a tá je v rukách politikov ako aj úradníkov.

Preto by sa mala viac ako doteraz sústrediť snaha reformátorov na podmienky, za akých vie verejná správa plniť svoje úlohy. Aj to sú závery účastníkov seminára „Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov“, ktorý zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s Transparency International Slovensko. 10. decembra 2018 v Bratislave.

POZRITE SI ZÁZNAM Z DISKUSIE:

 

"Európska komisia sa už od roku 2011 vo svojej pravidelnej Správe o Slovensku a odporúčaniach venuje kvalite verejnej správy. V skorších rokoch tlačila na vytváranie politík na základe analýz a faktov a budovanie analytických útvarov, ktoré sa aj vďaka podpore zo štrukturálnych fondov stávajú na slovenských ministerstvách realitou. Problémom je aj vysoká fluktuácia zamestnancov a veľký vplyv politického cyklu, čo môže mať negatívny vplyv na budovanie kapacít a profesionalizáciu verejnej správy,“ uviedla Lívia Vašáková, vedúca sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave.

Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru Hodnoty za Peniaze na ministerstve financií, pripomenul, že začiatkom budúceho roka Útvar zverejní kompletnú Revíziu výdavkov na platy vo verejnej sfére. Podľa predbežných zistení analytikov neplatí častá predstava, že úradníkov máme vo všeobecnosti veľa a sú príliš dobre platení. „Veľké čísla o počtoch verejných zamestnancov a výdavkoch na nich sa nevymykajú medzinárodným štandardom. Kľúčové je zefektívniť ich štruktúru cielenými opatreniami. Hlbšou analýzou už prešli podporné a prierezové činnosti ministerstiev a štátne podniky ako SVP a VšZP. Podobnou analýzou postupne prejdú aj všetky ministerstvá a významné štátne podniky.“

Katarína Staroňová z Fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského upozornila na prítomnosť politizácie stredného a vyššieho úradníckeho stavu na slovenských ministerstvách. Kým priemerná fluktuácia na týchto pozíciách je 8 %, vo volebných rokoch vyskakuje až na trojnásobok. Prekvapujúcim faktom je, že podobné čísla dosahujú zmeny aj pri výmene ministrov z jednej strany. Podľa Staroňovej je kľúčovým poznatkom vysoká nedôvera voči ľuďom mimo ministrových sociálnych kruhov viac ako politické či názorové rozdiely.

Tatiana Janečková, generálna tajomníčka služobného úradu z Úradu vlády, pripomenula, že aj súčasná vláda pokračuje v reformách štátnej správy, či už zúžením priestoru pre politizáciu, a to novelou zákona o štátnej služby, zriadením Rady pre štátnu službu ako aj prácou na etickom kódexe pre štátnych úradníkov. „Kvalitu verejnej služby považujem nielen ako schopnosť plniť požiadavky občanov, ale aj ako snahu robiť správne veci správnym spôsobom s vnímaním sociálnej zodpovednosti, vykonávanú v spolupráci s občanmi a subjektami verejnej správy, neziskovej sféry a to všetko v súlade s integritou,“ povedala na seminári Janečková.

Pri diskusiách ako zmeniť podmienky pre verejnú správu by sme nemali zabúdať ani na politikov a politických nominantov, zdôraznil riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš.

Platy poslancov a ešte viac ministrov a predsedu vlády nie sú porovnateľné s podobnými pozíciami v súkromnom sektore, a dokonca ani s mnohými v slovenskom verejnom sektore. Priemerný sudca má plat porovnateľný s ministrom, a krajský prokurátor s predsedom vlády.

„Ak chceme mať vo vysokých funkciách kvalifikovaných a odborne a morálne zdatných ľudí, tak šetriť na ich platoch je veľmi zlou cestou,“ povedal Šípoš. „Je úplne legitímne zvažovať, ako previazať platy politikov s ekonomickými výsledkami krajiny i bežných ľudí, ale vyvarujme sa lacných riešení,“ dodal.

Prezentácie účastníkov seminára nájdete na stránke www.transparency.sk.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. decembra 2018