Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. júna 2021Odhadovaný čas čítania: 3 min

BREXIT: Čo musíte vedieť, ak ste občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve

brexit.png
© EU
Vďaka dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je pobytový status občanov EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia, chránený a títo občania môžu požiadať o nový pobytový status podľa cudzineckého práva Spojeného kráľovstva. 

Vláda Spojeného kráľovstva zriadila pobytovú schému pre občanov EÚ (ďalej len „schéma“), ktorá sa zakladá na dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, s cieľom poskytovať tento nový pobytový status občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom.

Ide o bezplatný postup podávania žiadostí spravovaný ministerstvom vnútra Spojeného kráľovstva, ktorý musia absolvovať takmer všetci občania EÚ pobývajúci v Spojenom kráľovstve, ako aj ich rodinní príslušníci, aby mohli naďalej legálne zostať v Spojenom kráľovstve.

Ak sa vašej žiadosti vyhovie, bude vám udelený „status usadenej osoby“ alebo „predbežný status usadenej osoby“ podľa toho, ako dlho ste žili v Spojenom kráľovstve pred podaním žiadosti. Ak žiadosť v rámci pobytovej schémy nepodáte v lehote na podávanie žiadostí, t. j. do 30. júna 2021, váš budúci pobyt v Spojenom kráľovstve môže byť nezákonný.

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 – t. j. pred skončením prechodného obdobia – a majú v úmysle tam zostať, preto musia o tento nový status prisťahovalca v Spojenom kráľovstve požiadať do 30. júna 2021.

Aký je rozdiel medzi statusom usadenej osoby a predbežným statusom usadenej osoby?

Požiadavky pobytovej schémy sú založené najmä na pobyte v Spojenom kráľovstve: ministerstvo vnútra skontroluje to, ako dlho ste boli v Spojenom kráľovstve, a nie to, čo ste v Spojenom kráľovstve robili. Udelenie statusu na základe pobytovej schémy preto nezávisí od zamestnania, ani od toho, či poberáte dávky, alebo i máte súkromné zdravotné poistenie.

To znamená, že občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí v Spojenom kráľovstve pobývali nepretržite aspoň 5 rokov, by mali získať status usadenej osoby. 5-ročný pobyt v Spojenom kráľovstve nemusí znamenať pobyt za posledných 5 rokov. O status usadenej osoby môžu požiadať aj osoby, ktoré predtým žili v Spojenom kráľovstve počas 5 rokov, hoci tam teraz už nežijú.

Osoby, ktoré žijú v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov, budú musieť požiadať o predbežný status usadenej osoby. Budú môcť vďaka tomu zostať v Spojenom kráľovstve a keď dosiahnu 5 rokov nepretržitého pobytu, môžu požiadať o status usadenej osoby. To znamená, že títo občania musia podať dve žiadosti v rámci schémy, aby im bol udelený status usadenej osoby.

Osoby žiadajúce o status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby musia preukázať aj svoju štátnu príslušnosť a totožnosť a musia sa podrobiť kontrole trestnej minulosti.

O status usadenej osoby musíte požiadať dokonca aj vtedy, keď vám už bol v Spojenom kráľovstve vydaný doklad o trvalom pobyte v EÚ alebo preukaz o trvalom pobyte v EÚ (všeobecne známy ako PR doklad/preukaz).

Osoby s dvojakým občianstvom (britským a EÚ27) žiadosť podávať nemusia, pretože vďaka svojmu britskému občianstvu môžu žiť v Spojenom kráľovstve aj po brexite.

Lehoty

Svoju žiadosť musíte podať do 30. júna 2021. Ak vám žiadosť zamietnu pred 30. júnom 2021, môžete bez obmedzenia opakovane podávať opravné žiadosti alebo sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať na nezávislom imigračnom súde. Ak vám žiadosť zamietnu 1. júla 2021 alebo neskôr, pravdepodobne už nebudete môcť podávať ďalšie žiadosti.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. júna 2021