Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. júla 2020

BREXIT - príprava na koniec prechodného obdobia

brexit_ilustrak.jpg
© EU
Aj v prípade, že sa Európskej únii a Spojenému kráľovstvu podarí do konca roku 2020 uzavrieť vysokoambiciózne partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky oblasti dohodnuté v politickom vyhlásení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z acquis EÚ, vnútorného trhu a colnej únie nevyhnutne vytvorí na konci prechodného obdobia prekážky obchodu a cezhraničné výmeny, ktoré v súčasnosti neexistujú.  

Bez ohľadu na výsledok rokovaní vystúpenie povedie od 1. januára 2021 k rozsiahlym a ďalekosiahlym závažným dôsledkom pre verejnú správu, podniky i občanov. Tieto zmeny sú nevyhnutné a zainteresované strany sa na ne musia pripraviť.

Viac infomácií nájdete na tejto webovej stránke.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. júla 2020