Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. januára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

Budúcnosť Európy: občania sa stretávajú s politickými lídrami na plenárnom zasadnutí

Konferencia o budúcnosti Európy má mimoriadne nabitý harmonogram. Od podpísania spoločného vyhlásenia 10. marca 2021 sa uskutočnilo už niekoľko podujatí a za sebou máme aj ďalšie dvojdňové plenárne zasadnutie.

Konferencia o budúcnosti Európy v poľskom Natoline

Preto som požiadal pána Colina Sciclunu, vedúceho kabinetu podpredsedníčky Európskej komisie Dubravky Šuicovej, ktorý je zároveň spolupredsedom spoločného sekretariátu Konferencie o budúcnosti Európy, aby nám poskytol najnovšie informácie.

Kde sa nachádzame deväť mesiacov od začatia konferencie?

Čaká nás záverečná rovinka. Východiskovým bodom je centrum všetkých nápadov a myšlienok, naša mnohojazyčná digitálna platforma. Doteraz sa na nej zaregistrovalo takmer 42 000 účastníkov, ktorí sa s ostatnými podelili o 13 000 nápadov. Podnetov však očakávame ešte viac, keďže konferencia vstupuje do významnejšej fázy. Ešte stále nie je neskoro na to, aby ľudia prispeli svojimi nápadmi, a chcel by som vyzvať všetkých kolegov z Komisie, aby o tom informovali svojich známych a zainteresované strany.

Dve zo štyroch európskych panelových diskusií občanov ukončili svoju prácu prijatím odporúčaní, ktoré budú predložené a prerokované na plenárnom zasadnutí konferencie. Záverečné zasadnutia týchto dvoch panelov sa konali v hybridnom formáte. Diskusia o európskej demokracii, hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti sa uskutočnila vo Florencii 10. – 12. decembra 2021 a diskusia o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví vo Varšave 7. – 9. januára 2022. Zúčastnil som sa na oboch a uchvátilo ma, koľko nadšenia, odhodlania a tvrdej práce do toho týchto takmer 400 ľudí vložilo. Reprezentujú rozmanitosť spoločností EÚ a skutočne predstavujú to, o čom je občianska angažovanosť.

Niekoľko národných panelových diskusií občanov zároveň už ukončilo svoju prácu, alebo tak urobí v najbližšej dobe.

O čom sa bude diskutovať na nasledujúcom plenárnom zasadnutí konferencie?

Tentokrát sa zameria na interaktívnu a živú diskusiu o podstate. Hlavným cieľom plenárneho zasadnutia 21. – 22. januára bolo vypočuť si odporúčania dvoch európskych panelových diskusií občanov, ktoré už ukončili svoju prácu, a diskutovať o nich. Počas tematických diskusií sa zohľadnil aj obsah mnohojazyčnej digitálnej platformy konferencie, ktorá už poslúžila ako základ pre prácu v paneloch, a výsledky národných panelových diskusií občanov.

Dve európske panelové diskusie občanov sformulovali celkovo 90 odporúčaní, ktoré sú veľmi konkrétne a cielené. Môžu siahať od ochrany práv zvierat až po spôsoby reorganizácie volieb do Európskeho parlamentu.

Aké sú najobľúbenejšie témy prispievateľov?

Trendy sa časom vyvíjajú. Začiatkom januára sa príspevky týkali najmä európskej demokracie, zmeny klímy a životného prostredia, silnejšieho hospodárstva, sociálnej spravodlivosti a pracovných miest. Zvyšuje sa aj záujem o hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, EÚ vo svete, vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Takisto je dôležité spomenúť, že platforma víta nápady v akejkoľvek oblasti, v ktorej by podľa prispievateľov mohla EÚ zohrať nejakú úlohu.

Akým výzvam ste napríklad museli čeliť?

Robíme niečo, o čo sa ešte nikdy nikto nepokúšal. Vyžaduje si to spoločné úsilie všetkých troch inštitúcií, z ktorých každá má vlastnú víziu a pracovné metódy. Okrem toho treba myslieť aj na logistické a prevádzkové aspekty konferencie. Predstavte si organizovanie podujatia pre 200 občanov, ktorí hovoria všetkými jazykmi EÚ, sú rozdelení do 15 paralelných skupín a každý deň ich testujú na COVID-19. Máme plenárne zasadnutia s viac ako 450 účastníkmi, osobne aj online.

Okrem toho musíme zohľadniť záujmy zainteresovaných strán a médií. Musíme koordinovať reakciu Komisie, samozrejme, spolu s kolegami z Generálneho sekretariátu a všetkých ostatných generálnych riaditeľstiev. Na mnohých aspektoch projektu obzvlášť úzko spolupracujeme s Generálnym riaditeľstvom pre komunikáciu.

Samozrejme, stále vykonávam aj funkciu vedúceho kabinetu podpredsedníčky Šuicovej. Takže je to hektické, ale funguje to vďaka dobrej príprave a skvelej tímovej práci. A mám šťastie, že vediem malý, ale výborný tím vynikajúcich úradníkov Komisie, vďaka ktorým je to všetko možné.

Spomínate si aj na nejaké príjemné zážitky z tohto projektu?

Je to pre mňa skutočne obohacujúca skúsenosť, a to v mnohých ohľadoch. Už som spomenul obrovskú angažovanosť občanov, to je skutočne pôsobivé. Naozaj sú symbolom toho, o čom EÚ je. Sú pripravení venovať tomu svoj čas, najmä cez víkend, a podeliť sa o konkrétne nápady pre Európu v roku 2050.

Keďže politickú zodpovednosť za Konferenciu zdieľajú tri inštitúcie (pozri vysvetlivky), každý deň pracujem s kolegami z Európskeho parlamentu a Európskej rady. Niekedy sa naše názory rozchádzajú, ale vždy sa nám podarí nájsť konštruktívny kompromis. Náš podporný tím na spoločnom sekretariáte zložený z kolegov z troch inštitúcií robí vynikajúcu prácu. Nestáva sa často, že by sa tieto inštitúcie do takej miery podieľali na spoločných projektoch, a skutočne ide o ukážkový príklad medziinštitucionálnej spolupráce.

Napokon, práca na konferencii skutočne odstraňuje prekážky v rámci Komisie. Spolupracujeme so všetkými generálnymi riaditeľstvami, keďže počas konferencie sa diskutuje o všetkých oblastiach.

Aké sú ďalšie a záverečné fázy konferencie?

Európske panelové diskusie občanov by mali ukončiť svoju prácu vo februári. Záverečné plenárne zasadnutie sa pravdepodobne uskutoční začiatkom apríla. Výkonná rada potom vypracuje a uverejní závery plenárneho zasadnutia konferencie a predloží jej konečný výsledok vo forme správy spoločnému predsedníctvu a jeho trom inštitúciám. Keď sa uzavrie oficiálna časť konferencie, budú potrebné ďalšie nadväzujúce činnosti – reakcie na správu a ďalšie posilňovanie demokratického procesu EÚ. Tento proces by sa mal ukončiť pred skončením francúzskeho predsedníctva Rady.

VYSVETLIVKY

Kto vedie Konferenciu o budúcnosti Európy?

Konferencia je v zodpovednosti troch hlavných inštitúcií EÚ, ktoré sú zastúpené predsedníčkou Európskeho parlamentu, predsedom Rady a predsedníčkou Komisie, ktorí konajú ako jej spoločné predsedníctvo.

Spoločné predsedníctvo podporuje výkonná rada, ktorej spolupredsedajú tri inštitúcie EÚ, ktoré zastupuje podpredsedníčka EK Šuicová, poslanec EP Guy Verhofstadt a štátny tajomník pre záležitosti EÚ za francúzske predsedníctvo Rady EÚ Clément Beaune.

Výkonnú radu v jej práci podporuje neveľký spoločný sekretariát, ktorý sa skladá z rovnakého počtu úradníkov pre každú z troch uvedených inštitúcií.

AUTOR

Krzysztof Nowaczek

Člen spoločného sekretariátu Konferencie o budúcnosti Európy

Krzysztof je členom tímu Komisie, ktorý koordinuje Konferenciu o budúcnosti Európy. Predtým pracoval ako zástupca vedúceho koordinačného oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ako vedúci tímu  európskeho semestra a vo Výbore regiónov.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. januára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku