Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. novembra 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

Čo prináša Jesenná hospodárska prognóza Európskej komisie?

1-euro-cent-730647.jpg
© EU
Európska komisia dnes zverejnila Jesennú hospodársku prognózu. Aké zistenia prináša? Čaká nás namáhavá cesta?

Európske hospodárstvo v súčasnosti zažíva už sedem rokov hospodársky rast a predpokladá sa, že aj v rokoch 2020 a 2021 bude tento trend pokračovať. Trhy práce sú aj naďalej stabilné a nezamestnanosť stále klesá. Vonkajšie prostredie je však oveľa menej priaznivé a pozorujeme vysokú mieru neistoty. To má vplyv najmä na výrobné odvetvia, ktoré zároveň prechádzajú štrukturálnymi zmenami. Výsledkom je, že európske hospodárstvo pravdepodobne čaká dlhé obdobie pomalšieho rastu a utlmenej inflácie.

V súčasnosti sa predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa v roku 2019 zvýši o 1,1 % a v rokoch 2020 a 2021 o 1,2 %. V porovnaní s hospodárskou prognózou z leta 2019 (uverejnená v mesiaci júl) sa prognóza rastu na rok 2019 znížila o 0,1 percentuálneho bodu (z 1,2 %) a na rok 2020 o 0,2 percentuálneho bodu (z 1,4 %). Predpokladá sa, že HDP EÚ ako celku bude v rokoch 2019, 2020 a 2021 rásť o 1,4 %. Zamestnanosť je rekordne vysoká a nezamestnanosť v EÚ je na najnižšej úrovni od začiatku storočia. Napriek tomu, že tvorba čistých pracovných miest sa pravdepodobne spomalí, očakáva sa, že miera nezamestnanosti v eurozóne bude naďalej klesať zo 7,6 % v tomto roku na 7,4 % v roku 2020 a na 7,3 % v roku 2021. Predpokladá sa, že miera nezamestnanosti v EÚ v tomto roku klesne na 6,3 % a v rokoch 2020 a 2021 sa ustáli na úrovni 6,2 %. Inflácia v eurozóne sa tento rok doteraz spomaľovala následkom poklesu cien energie a kvôli tomu, že firmy sa prevažne rozhodli absorbovať náklady vyšších miezd namiesto toho, aby ich presunuli na zákazníkov. Odhaduje sa, že inflácia v eurozóne dosiahne v tomto a nasledujúcom roku výšku 1,2 % a v roku 2021 úroveň 1,3 %. Európske verejné financie by mali aj naďalej profitovať z veľmi nízkych úrokových sadzieb. Napriek nižšiemu rastu HDP sa predpokladá, že súhrnný pomer verejného dlhu k HDP eurozóny bude v tomto roku klesať aj piaty rok po sebe, pričom by mal v tomto roku dosiahnuť 86,4 %, v roku 2020 úroveň 85,1 % a v roku 2021 úroveň 84,1 %. Tie isté faktory platia aj pre EÚ, kde sa predpokladá pokles pomeru verejného dlhu k HDP v tomto roku na 80,6 %, v roku 2020 na 79,4 % a v roku 2021 na 78,4 %. Na druhej strane sa očakáva, že saldá verejných financií sa mierne zhoršia v dôsledku vplyvu nižšieho rastu a voľnejších fiškálnych politík v niektorých členských štátoch. Súhrnný deficit eurozóny sa podľa prognóz za predpokladu nezmenenej politiky zvýši z historicky najnižšej úrovne 0,5 % HDP v roku 2018 na 0,8 % v tomto roku, 0,9 % v roku 2020 a 1,0 % v roku 2021. 

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: „Napriek tomu, že sa vietor obracia, sa predpokladá, že všetky ekonomiky EÚ budú v nasledujúcich dvoch rokoch aj naďalej rásť. Základy hospodárstva EÚ sú pevné: po šiestich rokoch rastu je nezamestnanosť v EÚ na najnižšej úrovni od začiatku storočia a celkový deficit je pod úrovňou 1 % HDP. Čaká nás však namáhavá cesta a nemôžeme zaspať na vavrínoch. Na posilnenie odolnosti a podporu rastu Európy budeme musieť využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii.“ 

Čo sa týka Slovenska, došlo k výraznej revízii rastu HDP smerom nadol v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami Európskej komisie. Po 4% v 2018, by mal hospodársky rast dosiahnuť 2,7% v tomto roku a 2,6% v 2020.  Domáca spotreba bude v dôsledku silného rastu reálnych miezd a vysokej zamestnanosti najväčším ťahúňom rastu.  Miera nezamestnanosti je na historicky nízkych úrovniach (5,8% v 2019) a prognóza počíta s miernym poklesom na 5,7% v 2020 a 5,6% v 2021. Inflácia ostáva vysoko nad úrovňou priemeru eurozóny - na 2,7% v 2019 s miernym poklesom na 2,5% v 2020 a na 2,2% v 2021. Deficit verejného rozpočtu dosiahol 1,1% v 2018 a to v prostredí vysokého hospodárskeho rastu a rýchleho rastu príjmov. V 2019 by mal deficit klesnúť na 0,9%  a v 2020 sa zvýšiť na 1,2% aj v dôsledku schváleného zníženia daní a zavedenia minimálnych dôchodkov. Hrubý verejný dlh by mal vďaka pokračujúcemu hospodárskemu rastu ostať na zostupnej trajektórii a klesnúť tento rok na 48,1% a na 46,9% v 2021.

 

 

sk.jpg
© EU

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. novembra 2019