Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. novembra 2020

Čo prináša jesenná hospodárska prognóza Európskej komisie?

p038925-54494_s.jpg
© EU
Európska komisia dnes zverejnila jesennú hospodársku prognózu 2020. Aké sú hlavné riziká a odporúčania? A ako vyzerá revidovaná prognóza Komisie pre Slovensko?  

Pandémia koronavírusu predstavuje obrovský šok pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi ekonomickými a sociálnymi dôsledkami. Hospodárska činnosť v Európe utrpela v prvej polovici roka závažný šok, následne však v treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže sa postupne rušili opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 v posledných týždňoch však narušuje tento trend, keďže krajiny zavádzajú nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom obmedziť jeho šírenie. V jesennej hospodárskej prognóze 2020 sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 klesne o 7,8%, následne v roku 2021 vzrastie o 4,2% a v roku 2022 o 3%. V prognóze sa predpokladá, že hospodárstvo EÚ v roku 2020 klesne o 7,4%, pričom následne dôjde k obnove a nárastu o 4,1% v roku 2021 a o 3% v roku 2022. Prognózy rastu eurozóny a EÚ sú v porovnaní s hospodárskou prognózou z leta 2020 mierne vyššie na rok 2020 a nižšie na rok 2021. Neočakáva sa, že sa produkcia v eurozóne a v EÚ v roku 2022 dostane na svoju úroveň pred pandémiou.

Neistota a riziká ovplyvňujúce hospodársku prognózu z jesene 2020 zostávajú mimoriadne veľké. Hlavné riziko vyplýva zo zhoršenia pandémie, ktoré si vyžaduje prísnejšie opatrenia v oblasti verejného zdravia a vedie k závažnejšiemu a dlhodobejšiemu dopadu na hospodárstvo. Existuje tiež riziko, že jazvy, ktoré pandémia zanechala na hospodárstve – napríklad bankroty, dlhodobá nezamestnanosť a prerušenia dodávok – by mohli byť hlbšie a ďalekosiahlejšie. Európske hospodárstvo by mohlo byť takisto negatívne zasiahnuté, ak by sa situácia v globálnom hospodárstve a svetovom obchode zlepšila menej, ako sa predpokladalo, alebo ak by sa zvýšilo obchodné napätie. Ďalším rizikom nepriaznivého vývoja je možné napätie na finančných trhoch.

Naopak, NextGenerationEU (program hospodárskej obnovy EÚ) vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pravdepodobne poskytne hospodárstvu EÚ silnejší impulz, než sa predpokladalo. Je to tak preto, že v prognóze sa mohli len čiastočne zohľadniť pravdepodobné prínosy týchto iniciatív vzhľadom na stále obmedzené informácie o národných plánoch. Aj dosiahnutie obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by malo mať od roku 2021 pozitívny vplyv na hospodárstvo EÚ v porovnaní s východiskom zohľadneným v prognóze, podľa ktorého budú EÚ a Spojené kráľovstvo obchodovať na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie o doložke najvyšších výhod.

Európska komisia revidovalaprognózu aj pre Slovensko. Očakáva sa, že pandémia COVID-19 vtlačí hospodárstvo Slovenska do hlbokej a širokej recesie v roku 2020. Investície, súkromná spotreba a čistý vývoz sa výrazne znížili. Oživenie vo všetkých zložkách sa očakáva v rokoch 2021 a 2022. Očakáva sa, že verejné financie sa dostanú v roku 2020 do značného deficitu a to v dôsledku straty príjmov a značných fiškálnych podporných opatrení, ktoré sa zavádzajú na zmiernenie sociálno-ekonomických vplyvov pandémie, ale s oživením hospodárstva by sa mali postupne zlepšovať. Slovenské hospodárstvo by malo v 2020 klesnúť o 7,5 % HDP a oživenie by malo prísť v roku 2021 na úrovni 4,7 % HDP. Nezamestnanosť by mala tento rok dosiahnuť úroveň 6,9 % a 7,8 % v roku 2021. Saldo verejného rozpočtu sa odhaduje na úrovni -9,6 % v roku 2020 a -7,9 % v roku 2021, pričom by sa mal hrubý verejný dlh vyšplhať na úroveň 63,4 % v tomto roku a na 65,7 % v roku 2021.  

 

forecast_country_cards_translations19_sk_s.jpg
© EU

 

Kompletnú jesennú hospodársku prognózu 2020 pre Slovensko nájdete na tomto odkaze

Celé znenie jesennej hospodárskej prognózy 2020 je k dispozícii tu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. novembra 2020