Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. júla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Digitálne technológie majú zásadný význam na každodenný život Európanov

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra by mala Európa prijať viac opatrení na zabezpečenie úspešnej digitálnej transformácie. Prieskum tiež ukazuje, že Slováci si nie sú plne vedomí svojich základných práv v online priestore. 

Digitálne desaťročie

Obyvatelia členských štátov EÚ v júnovom prieskume Eurobarometra vyjadrili podporu vzájomnej prepojiteľnosti a spolupráce v otázke kybernetickej bezpečnosti. Myslia si, že Európa by mala prijať viac opatrení na zabezpečenie úspešnej digitálnej transformácie, čím sa potvrdzuje vízia a politika európskeho digitálneho desaťročia.  

Digitálne desaťročie predstavuje komplexný rámec, ktorým sa budú riadiť všetky opatrenia súvisiace s digitalizáciou. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky aspekty technológií a inovácií fungovali pre ľudí. V politickom programe digitálneho desaťročia sa stanovujú digitálne ambície na nasledujúce desaťročie vo forme jasných a konkrétnych cieľov, ktoré možno zhrnúť do štyroch bodov: digitálne zručnosti, digitálna infraštruktúra, digitalizácia podnikov a digitálne verejné služby. K politickému programu je pripojené aj vyhlásenie o európskych digitálnych právach a zásadách

Výsledky nového prieskumu Eurobarometra ukázali, že štyria z piatich Európanov (79 %) sa domnievajú, že digitálne technológie budú čoraz dôležitejšie v ich každodennom živote. Väčšina Európanov si tiež myslí, že pokročilá prepojiteľnosť (76 %) a silnejšia kybernetická bezpečnosť (77 %) výrazne zlepšia každodenné využívanie digitálnych technológií. 

Dve tretiny respondentov (66 %) sa domnieva, že digitálne technológie budú zohrávať dôležitú úlohu v boji proti zmene klímy. 67 % opýtaných požaduje viac vzdelávania a odbornej prípravy za účelom rozvoja svojich digitálnych zručností. A viac ako 80 % Európanov zároveň podporuje užšiu spoluprácu členských štátov s cieľom zlepšiť prístup k digitálnym technológiám, ako aj podnietiť inovácie a vytvoriť konkurencieschopný trh. 

Pokiaľ ide o digitálnu transformáciu založenú na hodnotách, len polovica opýtaných Európanov zastáva názor, že digitálne práva a zásady sú v Európe dobre chránené. Pritom až 36 % občanov si myslí, že je potrebné urobiť v tejto oblasti viac. Zároveň menej ako polovica považuje uplatňovanie digitálnych práv a zásad vo svojej krajine za uspokojivé. Občania majú obavy najmä v súvislosti s vytvorením bezpečného digitálneho prostredia a obsahu pre deti a mladých ľudí či získaním kontroly nad vlastnými údajmi

Ako to vidia Slováci: 

  • 75 % opýtaných (z celkového počtu 1 003 respondentov) na Slovensku verí, že do roku 2030 budú digitálne technológie dôležité a viac ako polovica (53 %) považuje technológie za dôležité pri udržiavaní kontaktu s blízkymi a rodinou online. 

  • Z hľadiska demokratickej participácie vo voľbách, spoľahlivých informácií či slobody zhromažďovania považuje digitálny svet za dôležitý iba 38 % opýtaných Slovákov a Sloveniek. 

  • Spoluprácu členských štátov EÚ v otázkach rešpektu k ľudským právam a európskym hodnotám (slobodu vyjadrovania, nediskrimináciu atď.) vníma ako dôležitú necelá polovica respondentov (49 %). 

  • 84 % Slovákov a Sloveniek je presvedčených, že lepšia dostupnosť vysokorýchlostného internetového pripojenia by im výrazne uľahčila každodenné používanie digitálnych technológií a 51 % tvrdí, že by to zaistilo cenovo dostupnejšie internetové pripojenie

  • Na otázku či si boli respondenti pred vykonaním prieskumu vedomí možnosti uplatnenia svojich základných práv aj v online priestore, odpovedalo záporne 53 % (t.z. vyše polovica opýtaných v SR nepoznala svoje základné práva v online priestore). 

  • 31 % respondentov zo Slovenska uviedlo, že prioritou by mala byť ochrana používateľov pred kybernetickými útokmi. Zároveň ďalších 42 % zastáva názor, že EÚ chráni práva občanov v online priestore dobre. 

  • Viac ako polovica opýtaných (52 %) si nemyslí, že sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu je dostatočne aplikovateľná a dosiahnuteľná v online priestore.  

  • 46 % respondentov si myslí, že digitálne práva sa dobre uplatňujú pri získaní základného a pokročilého digitálneho vzdelávania, školenia a zručností

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku