Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. septembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Diskusia Café Európa: Aká budúcnosť čaká výučbu jazykov?

O múdrosti príslovia „koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom,“ v dnešnej dobe hádam nikto nepochybuje. Ako je to ale s výučbou cudzích jazykov na Slovensku?

Aká budúcnosť čaká výučbu jazykov?

Aktuálna situácia so znalosťou cudzích jazykov je charakterizovaná výrazným trendom v celej Európskej únii (EÚ), kde sa hranica veku, v ktorom sa deti začínajú učiť cudzie jazyky, výrazne posúva smerom dole. Cudzie jazyky sa povinne učia už od prvého stupňa na základnej škole, avšak veľmi často majú deti možnosť začať sa s nimi zoznamovať už v predškolských zariadeniach. Ďalší pozitívny trend možno pozorovať aj v neustále sa zvyšujúcom počte žiakov, ktorí sa učia viac ako jeden cudzí jazyk. 

Aktuálne medzi najpopulárnejšie jazyky, respektíve tie, ktoré sa na Slovensku najviac vyučujú, patria angličtina, nemčina, ruština, francúzština či španielčina. Najväčší dopyt je stále po angličtine, čo nie je len špecifikum Slovenska, ale naznačujú to aj čísla v rámci celej EÚ.
Na Slovensku došlo k výraznému nárastu podielu výučby anglického jazyka v roku 2011, odkedy sa stala povinnou, ako súčasť širšej jazykovej politiky. Aj vzhľadom na rastúci dopyt po iných jazykoch však došlo v roku 2019 k zmene a školáci si môžu v 3. ročníku ZŠ vybrať už aj iný prvý cudzí jazyk ako angličtinu. 

Podľa Emílie Andrejovej, koordinátorky Európskeho dňa jazykov Európskej komisie na Slovensku, z pohľadu výučby na základných školách v EÚ popri angličtine dominuje francúzština.

„Napriek tomu, že v našich končinách by sme očakávali výraznejšie čísla vo výučbe nemčiny, v roku 2019 sa len 1,6 percent žiakov základných škôl učilo nemecký jazyk, čo je skoro o polovicu menej ako európsky priemer. Na druhú stranu, na stredných školách dosahuje počet študentov, ktorí sa učia nemecký jazyk, až 58,3 percenta, čo je dokonca nad priemerom EÚ,“ uviedla Emília Andrejová. 

Atraktivitu cudzích jazykov pre žiakov a študentov zvyšujú aj nové metódy výučby. Podľa Kataríny Bockaničovej z Oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie Štátneho pedagogického ústavu, je vyučovacích metód veľmi veľa, no dali by sa zhrnúť ako činnostne zamerané prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov. Odďaľujú sa od memorovania slovíčok a ponúkajú skôr zážitkové učenie, ktoré odráža reálne komunikačné situácie v bežnom živote, zaoberajúc sa primárne témami, ktoré sú blízke žiakom či študentom. 

Prirodzenou formou, ako uplatniť tieto znalosti v realite sú aj Erasmus+ projekty. O tento program je naprieč celou EÚ obrovský záujem, čo súvisí aj s cieľom vytvoriť do roku 2025 Európsky vzdelávací priestor bez bariér, uviedla Zuzana Izáková, projektová manažérka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Aj napriek tomu, že vo všeobecnosti sa tieto projekty spájajú skôr s vysokými školami, opak je pravdou. Erasmus+ ponúka široké spektrum aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť všetky stupne vzdelávania. Príkladom môže byť platforma eTwinning, ktorú využívajú viaceré materské školy ako online priestor na spoluprácu s partnerskými inštitúciami v zahraničí, či možnosť vzdelávania pedagógov a dospelých. 

Projekty zamerané na výučbu jazykov sa národné agentúry pod taktovkou Európskej komisie rozhodli už po deväťnástykrát podporiť aj súťažou s názvom Európska značka pre jazyky. Cieľom tejto iniciatívy je prostredníctvom zviditeľnenia zaujímavých ukončených projektov v oblasti vzdelávania jazykov, šíriť tieto výsledky a uviesť ich ako inšpiráciu či príklady dobrej praxe aj pre ostatných pedagógov a lektorov. Do súťaže sa môžu zapojiť projekty týkajúce sa všetkých jazykov, či už to bude slovenský jazyk, cudzí jazyk, ale aj posunkový jazyk, či dokonca projekty zamerané na výučbu Braillovho písma. 

Ďalším spôsobom, ako si pripomenúť dôležitosť výučby jazykov je aj Európsky deň jazykov, ktorý od roku 2001 každoročne oslavujeme 26. septembra. Jeho cieľom je poukázať na jazykovú rozmanitosť, ktorú v rámci európskeho priestoru máme. Ako uviedla Emília Andrejová, aj napriek tomu, že v EÚ máme len 24 úradných jazykov, v rámci Európy sa dokopy hovorí až 225 jazykmi. Zároveň nám chce tento deň poukázať na to, čo nám znalosť cudzích jazykov ponúka. Nie sú to len nové priateľstvá, či možnosť dohovoriť sa v cudzej krajine, ale aj lepšie uplatnenie sa v pracovnom prostredí. Práve preto si Európska komisia so Štátnym pedagogickým ústavom, ale aj ďalšími partnermi pripravila k tomuto dňu viacero podujatí, ktoré budú prebiehať približne od polovice septembra. Jedným z nich je súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás, Lingvakvíz alebo zaujímavé podujatie Speakdating, ktoré sa inšpirovalo takzvaným speed datingom, a dáva skupinkám študentov možnosť „zamilovať sa do jazyka“ na krátkych 10- minútových kurzoch s rodeným hovoriacim.

Niet pochýb, že cudzie jazyky, predovšetkým angličtina, sú dôležitou súčasťou dnešnej doby. Aký je podľa našich hostiek jazyk budúcnosti? Zhodli sa na tom, že pravdepodobne nebude len jeden. Katarína Bockaničová skonštatovala, že časom nastane situácia, kedy ovládanie ďalšieho jazyka bude potrebné. Či už to bude nemčina, francúzština alebo ktorýkoľvek iný svetový jazyk, preto odporúčajú využiť všetky formálne aj neformálne spôsoby, ako sa zdokonaliť v cudzích jazykoch.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. septembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku