Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. mája 2016Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Diskusia Café Európa: Kam idú eurofondy?

16. mája 2016 sa v Košiciach – v Tabačke Kulturfabrik uskutočnila ďalšia zo série diskusií Café Európa s názvom „Kam smerujú eurofondy“.

CE Kam idú eurofondy?

Pozvanie do diskusie prijali hostia Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia EK na Slovensku a Ján Rudolf z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Diskusiu viedol Vladimír Bilčík.

Čo sú Eurofondy?

Eurofondy sú finančné nástroje regionálnej politiky Európskej únie.

Cieľom Európskej únie je zmierňovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi. Vo svojej podstate sa jedná o peniaze, ktoré by v rámci politiky solidarity mali byť prerozdeľované chudobnejším resp. slabším regiónom. Eurofondy sú peniaze, ktoré pochádzajú od európskych daňových poplatníkov bohatších členských krajín, či už Nemecka, Talianska, alebo Francúzska. Ale v podstate sú to dane vyzbierané od všetkých členských krajín do spoločnej európskej pokladnice. Aj Slovensko je prispievateľom. Práve regionálna politika je najvýznamnejšou politikou Európskej únie z dôvodu, tvorí viac ako tretinu celkového rozpočtu Európskej únie ( viac ako 250.miliárd eur).

Využitie eurofondov

Investície z eurofondov smerujú najmä na opravu a budovanie diaľnic, ďalej na obnovu železničnej infraštruktúry, rekonštrukciu električkových tratí (napr. aj v Košiciach), atď. V novom programovom období budú mnohé investície pokračovať. Vychádzalo sa z legislatívy pre kohéznu politiku, ktorá bola schválená v r. 2013. Európska komisia predstavila 11 cieľov, z ktorých si každý členský štát môže vybrať podľa potreby. Slovensko si vybralo všetkých 11 priorít. Z toho päť je kľúčových. Prvou prioritnou oblasťou Slovenska je podpora infraštruktúry. Druhou prioritou je podpora výskumu, inovácií, taktiež podpora malých a stredných podnikov. Tretia priorita sa dotýka rozvoju ľudského kapitálu a podpory zamestnanosti. Práve nezamestnanosť mladých je dlhodobým problémom Slovenska. Efektívne využívanie prírodných zdrojov je štvrtou prioritou a ako piata priorita je snaha zabezpečiť efektívne fungovanie verejnej správy. To, že Slovensko využilo všetkých 11 priorít nepovažuje J. Rudolf za „šťastné riešenie“.

Slovensko môže čerpať eurofondy od 01.01.2004 a za 12 rokov sa stále nepoučilo. Alokácia finančných prostriedkov na dosahovanie veľkého množstva priorít častokrát vyústila do toho, že efekt nebol viditeľný, myslí si Rudolf.

Vplyv Európskej komisie na využívanie eurofondov

Európska komisia skutočne nemôže nejakým spôsobom zasahovať do čerpania eurofondov na Slovensku. Avšak disponuje právom ich kontroly. Ak by zistila pochybenie, tak projekty nemusia byť preplatené - príde k tzv. korekciám. To sa stalo aj v prípade Slovenska, kedy Európska komisia nepreplatila niekoľko projektov. Tieto projekty sa museli následne zaplatiť zo štátneho rozpočtu, teda z vyzbieraných daní obyvateľov.

Realita je však iná, pretože sú hlavným zdrojom verejných financií na Slovensku. Eurofondy predstavujú až 80% verejných financií.

Efektívnejšie využívanie eurofondov

Eurofondy sú dobrým nástrojom na rozvoj slovenskej ekonomiky. Síce sa vďaka nim podarilo sfinalizovať viacero projektov, toto číslo by mohlo byť ešte väčšie. Jedným z dôvodov, prečo nie je využívanie eurofondov vždy efektívne je aj problém korupcie. Európska komisia nie je zodpovedná za prítomnosť korupcie či klientelizmu na Slovensku. Za ďalšie úskalie považuje J. Rudolf to, že po 12 rokoch stále nevieme definovať, čo eurofondy Slovensku priniesli. Je ťažké definovať multiplikačný efekt. Je mylné sa domnievať, že eurofondy sú  riešením každého problému. Eurofondy majú byť využité v projektoch, ktoré využijú daný potenciál v regióne, či už prírodný, kultúrny, ľudský, atď. To ostatné je už úlohou legislatívy členských štátov. Práve tá by sa mala postarať o to, aby neboli šance premárnené a najmä, aby sa znížila miera korupcie na Slovensku, ktorá je v porovnaní so západnými krajinami vyššia.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. mája 2016
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku