Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. augusta 2017Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Diskusia Café Európa na Pohode: Erasmus, Európa a ja

Najväčší systém výmeny študentov na svete - program Erasmus+ je historicky najúspešnejším projektom EÚ. Po svete chodí už vyše deväť miliónov Erasmákov a z toho je 108 tisíc Slovákov.

CE Erasmus, Európa a ja

Medzi nimi sú i Eva Sakálová, herečka; Matúš Valo, muzikant a architekt; Marek Adamov, riaditeľ kultúrneho centra Žilina- Záriečie a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušan Chrenek. Diskusiou na túto tému na festivale Pohoda dňa 8. júla 2017 sprevádzal moderátor rádia FM, Martin Staňo.

Načo je človeku účasť na programe Erasmus+?

Herečke E. Sakálovej jej ročné štúdium v Nemecku, zastrešené pod programom Erasmus, prinieslo mnohostranné otestovanie vlastných schopností. V novom prostredí sa musela o seba sama postarať, stretla sa s inou kultúrou, štýlom zmýšľania a spôsobom komunikácie. Okrem toho, že sa veľa naučila po profesionálnej a osobnej stránke, nadobudla i väčšie sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti.

Matúšovi Vallovi sa vďaka Erasmu podarilo uskutočniť 8-mesačnú pracovnú stáž v architektonickom ateliéri v Londýne. Stáž mu umožnila získať užitočné informácie pre svoju úspešnú kariéru architekta a stretol sa i s efektívnym fungovaním a komunikáciou v multikultúrnej spoločnosti. Zároveň v kontexte tohto programu rád uvádza slová talianskeho spisovateľa Umberta Ecca, ktorý Erasmus považuje za jeden zo základných prvkov tvoriacich novú európsku identitu. Erasmus je programom prepájania ľudí z rôznych kútov Európy a sveta.

Prepojenia majú rôzne kvality, od dočasných priateľstiev po doživotné, od krátkych stretnutí až po dlhoročné manželstvá, ktorých výsledkom je aj 1 milión narodených "Erasmus- detí".        

U Mareka Adamova sa Erasmus sformoval do jeho 3-mesačnej dobrovoľníckej služby v kultúrnom centre v Luxembursku, Kulturfabrik. Oboznámil sa s existenciou a fungovaním kultúrnych centier v Luxembursku, Nemecku či Francúzsku. Zistil, aké rôzne podoby môžu mať, na akých netradičných priestoroch môžu vzniknúť a fungovať, rovnako si na vlastnej koži vyskúšal v čom spočíva ich činnosť. Podarilo sa mu prekonať jazykové bariéry a úspešne zvládol prvú skúšku dospelosti. Všetky jeho bohaté skúsenosti z dobrovoľníctva v Luxemburgu mu pomohli nasmerovať jeho súčasnú kariéru a priviedli ho až k založeniu kultúrneho centra Žilina- Záriečie na Slovensku.

Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušan Chrenek má rovnako skúsenosť so štúdiom v zahraničí i keď nie práve s programom Erasmus+. Študoval na diplomatickej škole v Madride a rok strávil v Oxforde. Počas svojho štúdia zmenil kariéru, z technického smeru prešiel na štúdium medzinárodných vzťahov. Ako študent pociťoval, že štátne hranice ľudí skutočne oddeľovali, zatiaľ čo dnes aj vďaka programu Erasmus+, otvorenej brány do Európy, sa môžeme v Európe pohybovať slobodne.  

Čo znamená symbol + v názve programu?

V programe Erasmus+ došlo k pospájaniu všetkých programov, ktoré sa dovtedy venovali vzdelávaniu. Erasmus+ je primárne stále zameraný na vysokoškolákov, no v poslednej dobe výrazne rozšíril množstvo príležitostí pre podnikateľov, odborných pracovníkov, učňov, profesorov, učiteľov aj športovcov. Dochádza prostredníctvom neho k prepájaniu vysokých škôl, stredných škôl a rastie i podpora športových projektov. 

Dopomáha účasť na Erasme ľuďom k úspešnejšej kariére?

Áno, väčšinou sú sebavedomejší a ľahšie si nachádzajú prácu. Pracovné Erasmus- stáže sa nezriedka vedia pretaviť do trvalej pracovnej ponuky. Mnohí mladí ľudia s Erasmus skúsenosťou majú aj vyššie nástupné platy v ich prvom zamestnaní. "Erasmáci" sú i častokrát podnikavejší ako ich rovesníci, každý 10. človek, ktorý bol na Erasme sa pustí do podnikania, pričom u ostatných mladých ľudí je toto číslo štatisticky menšie.

Ako sa prihlásiť na program Erasmus+?

Informovať sa je možné na univerzitách, na internetových stránkach Erasmus+, prípadne je možné sa obrátiť na organizácie ako SAAIC alebo IUVENTA. Novou zaujímavou príležitosťou pre mladých z dielne EÚ je i projekt Európskeho zboru solidarity.

Erasmus a identita človeka

Vďaka Erasmu človek vystúpi zo svojej komfortnej zóny. Naučí sa o seba postarať a je odkázaný sám na seba. Erasmus napomáha všestrannému rozvoju jeho účastníkov. Prepája krajiny, napomáha v hľadaní spôsobov spoločného fungovania rôznych kultúr, prispieva k budovaniu skutočného európanstva a schopnosti harmonického súžitia v spoločnom európskom domove. Národná a európska identita nie sú v rozpore. EÚ je o spájaní ľudí a krajín, čo je vyjadrené aj v jej motte- zjednotení v rozmanitosti. Aj vďaka Erasmu sa ľudia viac spoznávajú a spolupracujú. Mnohé európske projekty podporujú rozvoj národných identít. Stereotypy nesmú prechádzať do extrémov a podnecovať rasizmus a vzájomnú nenávisť. Dnes už medzi sebou v EÚ nebojujeme na bojiskách, ale v rámci vzájomných diskusií. Odstraňujú sa prekážky spolupráce a interakcií, padli hranice a krízy riešime komunikáciou.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. augusta 2017
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku