Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. júna 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Diskusia Café Európa: Začiatok konca doby plastovej?

Od 1. júla 2021 sa na Slovensku zakazuje predaj vybraných jednorazových plastových výrobkov, 1. januára 2022 by sa zasa malo začať so zálohovaním PET fliaš a plechoviek. Pomôže zákaz predaja jednorazových plastov v boji s klimatickou zmenou?

Diskusia CE: Začiatok konca doby plastovej?

 Častokrát sa riešenie klimatickej krízy chybne spája len s určitým druhom aktivít, ako napríklad separovanie odpadu či výsadba stromov. Klimatická kríza a s tým spojené globálne otepľovanie sú však komplexné problémy, ktoré sa nevyriešia tým, že začneme recyklovať. Samotná recyklácia nie je liekom, ale je to jeden z dôležitých nástrojov, ktorý môže viesť k zmierneniu dopadov klimatickým zmien. Spomínané aktivity sú len súčasťou riešenia problému na individuálnej úrovni, potrebné sú ale najmä systémové riešenia.

Zálohovanie PET fliaš

Takouto zmenou v systéme je aj pripravované zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ktoré bude na Slovensku zavedené od 1. januára 2022. Cieľom zálohovania je pristúpiť k nakladaniu s plastami tak, aby sme ich neprodukovali viac, než potrebujeme a aby sme ich v čo najvyššej miere využívali opakovane.

Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému, zdôraznila, že podľa štatistík je miera zberu plastových obalov na Slovensku niekde na úrovni 60 percent. Tento podiel je podľa nej nutné zvýšiť, no zároveň zvýšiť aj kvalitu zbieraného odpadu, nakoľko nie všetko môže byť opätovne spracované na plastový regranulát, ktorý sa použije pri výrobe novej PET fľaše. Jakub Filo, novinár, spisovateľ a iniciátor výzvy #klímaťapotrebuje, pripomenul, že takéto zmeny by sa mali diať oveľa rýchlejšie a potrebujeme, aby štát vypočul volanie odbornej verejnosti.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek pokrýva iba jednu časť plastového odpadu, a to konkrétne nápojové obaly, no aj takýto krok nám aspoň v jednej oblasti pomôže priblížiť sa k cirkulárnej ekonomike. Na prechod zo súčasnej lineárnej ekonomiky, na tú cirkulárnu, sa bude musieť v spoločnosti viac rozmýšľať o tom, ako s materiálmi nakladať, aby nám plast pomáhal a slúžil a nezhoršoval už teraz alarmujúcu klimatickú situáciu.  

Pozitívne skúsenosti so zálohovaním majú už viaceré krajiny, kde zálohový systém dosahuje takmer 90 percent zberu plastových fliaš na recykláciu, čo výrazne pomáha uzavrieť materiálový kruh – základ cirkulárnej ekonomiky. Zároveň v krajinách, kde je zálohovanie PET fliaš už zaužívaným systémom, sa znížil littering (odhadzovanie odpadkov). Niekde dokonca až o 95 percent, dodala Lucia Morvai.

Čo na to spotrebitelia?

Ľubomír Ďuračka z Odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR uviedol, že takúto systémovú zmenu si vo veľkej miere vyžiadali práve spotrebitelia.

Hostia diskusie sa zhodli na tom, že bude potrebné vytvoriť komunikačnú kampaň, aby spotrebitelia pochopili, že aj keď to zo začiatku bude možno krok mimo ich komfortnej zóny, bude to mať obrovský význam. Výrazným hráčom v komunikačnej kampani by mohli byť aj samotní výrobcovia nápojov. Dôležité bude ľudí dobre informovať a istým spôsobom ich motivovať. Pre niektorých spotrebiteľov bude motiváciou dobrý pocit, že spravili niečo pre životné prostredie, pre väčšinu to bude záloha vo výške 15 centov. Ak sa táto systémová zmena dobre zvládne na komunikačnej úrovni, bude to dobrý základ aj pre iné systémové zmeny týkajúce sa boja s klimatickou krízou.

Zároveň, ak bude systém zálohovania nastavený efektívne a spotrebiteľsky priaznivo, bude to mať presah do celkového environmentálneho povedomia, a to aj voči iným typom odpadov či dokonca celkovej spotrebe.

Proces prípravy

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo proces zálohovania legislatívne a dôležitú úlohu majú teraz zodpovední výrobcovia, ich zástupcovia a zberné spoločnosti, aby systém zálohovania vhodne pripravili.

Podľa Lucie Morvai sú ďalšie kroky v rukách Správcu zálohového systému, ktorého čaká intenzívny proces príprav. Dôležitá je aj zmena na strane výrobcov, ktorí budú musieť vymyslieť napríklad nové etikety. Ďalším krokom bude pripraviť prevádzky a jednotlivé zberné miesta. Netreba zabúdať ani na už spomínanú komunikačnú kampaň, ktorá by sa mala začať v lete 2021. Aj keď je zavedenie systému naplánované na 1. január budúceho roku, úloha vzdelávania a nastavovania systému sa pre zodpovedné subjekty týmto termínom nekončí.

Končí sa doba plastová?

Téma zálohovania PET fliaš je na stole už niekoľko rokov, no doposiaľ chýbala ochota zo strany výrobcov. Jeho zavedenie je aj súčasťou dosahovania cieľov, ktoré musí Slovensko v rámci Európskej únie plniť. Na druhú stranu, ľudí správy o zálohovaní PET fliaš zaujímajú. Dôležité je ale vysvetľovať celý kontext tejto zmeny. Zálohovaním sa nevyrieši celý problém, pozornosť by mala byť upriamená na spotrebu. Pre spomalenie klimatickej krízy by sme mali uvažovať o tom, čo spotrebujeme, koľko spotrebujeme, aký je z toho odpad a aké by boli alternatívy.

„Nerobme z plastov strašiaka“, dodal Jakub Filo. Plast ako materiál nie je zlý, problém skôr vidí v tom, ako s ním ľudia nakladajú. Podľa neho musíme ako spoločnosť zmeniť spôsob myslenia, aby sme znížili materiálovú a energetickú náročnosť našej spotreby.

Na záver diskusie Ľubomír Ďuračka vyzval ľudí, aby sa nebránili tejto zmene. Je to nová výzva pre všetkých, ktorá ale nie je nemožná. Treba si uvedomiť, že zálohovaním podporujeme recyklačný proces a súčasne robíme niečo pre to, aby sa PET fľaša nedostala tam, kam nemá. Lucia Morvai skonštatovala, že zálohovanie by mal byť len prvý krok. Následne by sme sa mali zamyslieť aj nad inými odpadmi, ktoré produkujeme a ako je s nimi nakladané. Jakub Filo dodal, že je nevyhnutné, aby spoločnosť stále viac a viac žiadala systémové zmeny, aby sme smerovali k lepšej budúcnosti .

Moderátorka Daniela Piršelová, zakladateľka Climate Conference Slovakia, na záver zhrnula, že netreba zabúdať na súvislosti. Všetky naše aktivity sú medzi sebou prepojené a každý pozitívny krok, ktorým je aj zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek, je krokom k zlepšeniu klimatickej krízy.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. júna 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku