Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. novembra 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

Dnes je Európsky deň rovnakého odmeňovania

blond-hair-chair-contemporary-1181657.jpg
© EU
Tento rok vyšiel Európsky deň rovnakého odmeňovania na 4. november 2019, slovenský deň rovnakého odmeňovania pripadol na základe štatistík už na 28. októbra. Viete čo tieto dátumy znamenajú? 

Ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o šestinu menej (16 %) ako muži. Zaznamenali sme len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku. V tomto roku pripadá európsky Deň rovnosti odmeňovania na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za rovnakú prácu platené.
Faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko. Ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia tzv. sklenému stropu, pracujú v slabšie platených odvetviach alebo často musia niesť primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoju rodinu. Jedným zo spôsobov, ako tieto faktory riešiť, je zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov.


„Ubehlo 60 rokov, odkedy je zásada rovnakej odmeny súčasťou európskych zmlúv, a predsa ženy po celej Európe stále nepociťujú, že by sa zákony zhodovali s realitou ich každodenného života. V porovnaní so svojimi kolegami pracujú európske ženy stále dva mesiace zadarmo a pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý. Hoci sme za posledných päť rokov podnikli určité kroky správnym smerom, je potrebné urobiť toho viac a rýchlejšie. Naši občania od nás očakávajú lepšie výsledky. Deväť z desiatich Európanov – žien a mužov – si myslí, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu platené menej ako muži,” uvádzajú vo svojom spoločnom vyhlásení prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. 

Ženy v politike 

Z prieskumov Eurobarometra vyplýva, že 88 % Európanov tvrdí, že by im neprekážalo, keby na najvyššej volenej politickej funkcii v ich krajine bola žena, s týmto súhlasí o niečo viac žien (89 %) ako mužov (86 %). Na Slovensku tento názor zdieľa 87 % opýtaných Slovákov. 

Ženy a zamestnanie 

Podľa 22 % opýtaných Slovákov (EÚ 28 %) môže rod (ženský alebo mužský) znevýhodniť kandidáta pri uchádzaní sa o zamestnanie. 61 % slovenských respondentov (EÚ 66 %) si myslí, že sa na ich pracovisku vynakladá dostatočné úsilie o podporu diverzity z hľadiska skutočnosti či je človek mužom alebo ženou. 

Až 59 % respondentov na Slovensku si myslí, že princíp rovnakej odmeny pre mužov a ženy nie je na Slovensku zaručený zákonom (najviac respondentov si toto isté myslí vo Francúzsku - 77 %, Nemecku - 77 % či Švédsku - 67 %). Pravdou však je, že vo všetkých krajinách EÚ je rovnaká odmena za rovnakú prácu pre mužov a ženy zákonom, samozrejme, zaručená. Takmer každý piaty opýtaný Slovák (18 %) sa v prieskume vyjadril, že považuje za prijateľné, keď je za určitých okolností žena platená menej ako jej mužský kolega, aj keď vykonávajú rovnakú prácu. Za najmenej prijateľné to považujú v EÚ Holanďania ( pripúšťajú to len 3 % opýtaných) a najviac sa s týmto vedia stotožniť v Rumunsku (28 %). Takmer polovica (49 %) opýtaných na Slovensku (2. najvyššie percento v EÚ) si myslí, že ženy, ktoré zastávajú rovnakú pozíciu ako muži, sú v tej istej spoločnosti platené menej ako ich mužskí kolegovia. Najmenej opýtaných si toto myslí v Lotyšsku, Rumunsku alebo v Spojenom kráľovstve, najviac si to myslia v Českej republike.             

Ženy v riadiacich funkciách v Európskej komisii 

Medzi významné prínosy Junckerovej Komisie patrí aj fakt, že v súčasnosti predstavujú ženy v riadiacich funkciách na všetkých úrovniach Komisie 41 %, zatiaľ čo na začiatku funkčného obdobia Komisie J.C. Junckera to bolo len 30 %. Na základe týchto výsledkov patrí Európska komisia medzi orgány verejnej správy s najvyšším podielom žien na vedúcich pozíciách na celom svete. 

Množstvo zaujímavých informácií k téme rozdielneho odmeňovania žien a mužov nájdete na tejto webovej stránke alebo aj v najnovšom prieskume Eurobarometra o rodovej rovnosti.   
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. novembra 2019