Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému

migracia_6.jpg
© EU
Komisia navrhuje vytvorenie spoločného postupu pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ. Celkovo tieto návrhy zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia žiadateľov o azyl od sekundárnych pohybov a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Európska komisia predložila 13. júla 2016 návrhy na dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému s cieľom priblížiť sa k plne účinnej, spravodlivej a humánnej azylovej politiky – takej, ktorá môže účinne fungovať tak v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku.

Účinnejší a súdržnejší azylový systém si na tento účel, a s cieľom využiť získané skúsenosti, vyžaduje spoločný a harmonizovaný súbor pravidiel na úrovni EÚ. Komisia preto navrhuje vytvoriť spoločný postup pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ. Celkovo tieto návrhy zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia od sekundárnych pohybov žiadateľov o azyl a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol:EÚ musí zaviesť azylový systém, ktorý je účinný i ochranný, založený na spoločných pravidlách, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti. Navrhované reformy zabezpečia, že osoby, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, ju dostanú rýchlo, ale aj tí, ktorí nemajú nárok na ochranu v EÚ, sa môžu rýchlo vrátiť. Prostredníctvom týchto návrhov sú dnes Európskemu parlamentu a Rade predložené všetky prvky reformy spoločnej európskej azylovej politiky.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Dnešnými návrhmi je zavŕšená komplexná reforma spoločnej azylovej politiky EÚ. Tieto zmeny budú viesť k skutočnému spoločnému konaniu o azyle a zaručia, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo rovnocenne a náležitým spôsobom bez ohľadu na členský štát, v ktorom podajú svoju žiadosť. Zároveň však stanovujeme jasné úlohy a povinnosti pre žiadateľov o azyl s cieľom zabrániť sekundárnym pohybom a zneužívaniu postupov. Naším cieľom je vytvoriť spoločný systém, ktorý je rýchly, účinný a založený na harmonizovaných pravidlách a vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi.“

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. júla 2016