Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. apríla 2021Odhadovaný čas čítania: 5 min

Dozrel čas na zmenu

p041740-635441_s.png
© EU
Hovorí sa, že v kríze sa rodia veľké veci. Dnes môžeme očakávať zrod ohromných vecí: čelíme totiž pandémii, hospodárskej a sociálnej kríze, nehovoriac o dlhodobých transformačných zmenách – od digitálnej revolúcie po uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Učíme sa žiť s novinkami ako sú práca či škola na diaľku. Uvedomujeme si hodnotu zdravia či sociálnych väzieb. Zmeny v nás ale vyvolávajú otázky o budúcnosti Slovenska a Európy a o tom, ako sa prispôsobiť novým veciam. Komentár eurokomisárky pre súdržnosť a reformy Elisy Ferreirovej 

Ako Európania ich musíme zodpovedať spoločne, pretože žiadna krajina to sama nezvládne. Počas krízy potrebujeme Európu – pri nákupe očkovacích látok máme spolu takú kúpnu silu, akú by jediná krajina len ťažko dosiahla. Európu potrebujeme aj pri obnove – využívame najvyššie ratingové hodnotenie AAA Európy, aby sme si požičali na finančných trhoch. Výsledkom toho bude Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) - investičný fond vo výške 672,5 miliárd eur. S približne 375 miliardami eur v investíciách do grantov v období 2021 – 2027 je politika súdržnosti aj naďalej jednou z najväčších investičných politík Európy.

Od začiatku krízy sme vďaka Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus mohli podporiť tie regióny, ktoré to najviac potrebovali: pľúcne ventilátory v Španielsku, laboratórne testy na koronavírus v Taliansku, podpora dištančného vzdelávania v Poľsku a Chorvátsku. Doteraz sme v celej Európe zmobilizovali viac ako 22 miliárd eur. Investície môžete takmer v reálnom čase sledovať na našej osobitnej webovej stránke. Navyše, už takmer 500 000 malým a stredným podnikom sme poskytli kapitál na ich prežitie a podporili sme 2,5 milióna ľudí s krátkodobými pracovnými zmluvami či ľudí zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť.

Popri neľahkom boji s pandémiou však potrebujeme aj plán zásadnej a dlhodobej obnovy. Vďaka financovaniu z politiky súdržnosti a novému Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) bude mať mnoho krajín a regiónov v nasledujúcich rokoch európsky investičný rozpočet 2 alebo 3 razy vyšší. 

Pre Slovensko to znamená príležitosť investovať do infraštruktúry, výskumu a inovácií, zlepšiť systém vzdelávania a verejných inštitúcií a znížiť regionálne rozdiely. Len z politiky súdržnosti dostane Slovensko na takéto investície v rokoch 2021 – 2027 okolo 12,9 miliárd eur. Nový Fond na spravodlivú transformáciu pomôže riešiť dopady prechodu na zelené hospodárstvo a k finančným prostriedkom z politiky súdržnosti pridá ďalších 459 miliónov eur. Okrem toho dostane Slovensko 616 miliónov eur z nového nástroja pomoci pri obnove REACT-EU na opatrenia v reakcii na krízu a na nápravu jej dôsledkov.

Ako využiť túto výnimočnú príležitosť na investovanie? Aké Slovensko a akú Európu chceme o 10 rokov? Navrhujem 3 kľúčové priority.
 

Po prvé, obnova sa musí týkať všetkých Európanov a všetkých regiónov. Nemôžeme obnovovať iba jednu polovicu Európy a druhej sa obrátiť chrbtom! Už viac ako desať rokov Komisia pravidelne zverejňuje index regionálnej konkurencieschopnosti. Vo viacerých členských štátoch vykazuje index pretrvávajúci a čoraz väčší rozdiel medzi niekoľkými regiónmi – ak nič neurobíme, riskujeme výrazne nevyrovnanú budúcnosť.

Staviť všetko iba na jednu oblasť rozvoja znamená znížiť odolnosť hospodárstva a rozdeliť spoločnosť. Krajiny musia strategicky investovať do rôznych regiónov tak, aby bolo celé územie ekonomicky životaschopné: s kvalitnými pracovnými miestami, verejnou dopravou, energetickými sieťami, systémami recyklácie a odpadového hospodárstva, zdravotnou starostlivosťou, infraštruktúrou pre vzdelávanie a zručnosti.

Po druhé, investície musia byť zamerané na „ťahúňov“ dlhodobej transformácie hospodárstva. Európa je na pokraji významnej dvojitej transformácie: digitálnej revolúcie a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Pri obnove európskeho hospodárstva sa nemôžeme jednoducho vrátiť k tomu starému: musíme túto príležitosť využiť na budovanie nového. 

Členské štáty musia prísť so stratégiami rozvoja svojich krajín, ktoré obstoja aj v budúcnosti. Najmenej polovica nových investícií v rámci politiky súdržnosti sa zameria na tie inteligentné a ekologické. Európa má spoločný názor na to, kde sa chceme vidieť v roku 2030. Potrebujeme preto národné vízie, z ktorých jasne vyplýva, čo chce každá krajina za desať rokov dosiahnuť. Súčasťou týchto komplexných stratégií by mali byť reformy nevyhnutné na modernizáciu vnútroštátnych orgánov, politík a rámcov.

Po tretie, miestni aktéri a občania musia byť plnohodnotnými partnermi. Prijímame zásadné rozhodnutia o našej budúcnosti, ktoré si vyžadujú širokospektrálne konzultácie. V rámci politiky súdržnosti sme odhodlaní dodržiavať tzv. zásadu partnerstva, ktorá spája regionálnych a miestnych aktérov so sociálnymi partnermi a komunitami. Občania musia cítiť výhody členstva v EÚ a konkrétne výsledky európskej solidarity v každodennom živote. Dostupné finančné prostriedky sa k nim musia dostať.

Máme jedinečnú príležitosť obnoviť a naplánovať takú Európu, akú chceme. Nech je to Európa inkluzívna, v ktorej sú do obnovy zapojené všetky regióny a každý jeden Európan. Nech je to Európa nadčasová, v ktorej sa položia základy úspešnej digitálnej revolúcie a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. A nech o takej Európe rozhodujeme všetci. Toto je Európa, akú si predstavujem o 10 rokov a aj neskôr. Ak to cítite rovnako, pozývam vás, aby ste sa zapojili do diskusie. Dozrel totiž čas na zmenu.
 

Komentár eurokomisárky Elisy Ferreirovej bol zverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 16. apríla 2021. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. apríla 2021