Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. augusta 2018

DRIM a Podunajský kompas

drim.png
© EU
Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants - DRIM) je medzinárodný projekt, ktorého hlavným cieľom je lepšia ekonomická integrácia migrantov do prijímajúcej spoločnosti vďaka zjednodušeniu prístupu k informáciám, zamestnaniu a k ostatným službám.

V rámci tohto projektu vznikla skupina partnerov z 9 krajín, a to zo Slovinska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Slovenskej republiky. Projekt zahŕňa školenia zamestnancov verejných inštitúcií v Podunajskom regióne, rôzne národné a medzinárodné  workshopy, ako aj komplexnú nadnárodnú stratégiu zdieľania informácií na podporu integrácie migrantov.

Slovensko v projekte zastupuje Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, ktorého úlohou je i vypracovať migračný profil SR, zorganizovať medzinárodnú konferenciu o migrácii v Bratislave, spoluorganizovať pracovné workshopy, stretnutia a vydať vedeckú publikáciu o zahraničnej migrácii.

Avšak významným výsledkom medzinárodného projektu DRIM a práce Ústavu etnológie SAV je aj vytvorenie a spustenie komplexného informačného internetového portálu pre migrantov – Podunajský kompas (link na stránku).

 

 

podunajsky_kompas4.png
© EU

 

©

Portál funguje nielen na Slovensku, ale aj v ďalších siedmych krajinách (v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Slovinsku či v Srbsku) a je dostupný v piatich jazykoch (v slovenčine, angličtine, ukrajinčine, srbštine a vo vietnamčine). Podunajský kompas poskytuje množstvo užitočných informácií, o ktoré majú migranti tradične najväčší záujem. Ide najmä o informácie z oblasti práce - portál poskytuje pomoc pri jej hľadaní, odborné rady ohľadom práv pracovníkov, dôchodku či o zamestnávaní pracovníkov tretích krajín. Na stránke Podunajského kompasu sa dajú nájsť aj užitočné informácie ohľadom pobytu, občianstva, víz prechodnej pracovnej mobility či ohľadom potrebných osvedčení. Rovnako sa na stránke nachádza aj veľa aktuálnych informácií z oblastí ako vzdelanie, zdravotné služby, rôznorodé praktické rady z každodenného života v danej krajine alebo aj výučba miestneho jazyka.

Projekt DRIM financuje Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a nástroja predvstupovej pomoci IPA II.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. augusta 2018