Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. októbra 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Dvojaká kvalita potravín: ako účinnejšie zakročiť proti nekalým praktikám

jedlo_web.jpeg
© EU
Európska komisia koncom septembra vydala súbor usmernení k tomu, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Ide o konkrétne rady, ktoré vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, pri príležitosti prejavu o stave Únie povedal: „Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme dať vnútroštátnym orgánom väčšie právomoci, aby odstránili všetky existujúce nezákonné praktiky.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Prezentovanie dvoch rozličných výrobkov v obale s tým istým označením je neférové a zavádza spotrebiteľa. Ide o dobrý príklad cezhraničného problému, ktorý môžeme vyriešiť len spoločne na úrovni EÚ. Členské štáty si s ním dlho samy nevedeli rady. Som odhodlaná skoncovať s týmito praktikami, ktoré aj právo EÚ zakazuje, a zabezpečiť, aby sa so všetkými spotrebiteľmi zaobchádzalo rovnako.“

V usmerneniach sa uvádzajú a vysvetľujú relevantné požiadavky v právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré musia orgány zohľadňovať, keď analyzujú potenciálny prípad dvojakej kvality výrobkov. Týmito predpismi sú:

Usmernenia vychádzajú z uvedených predpisov a ponúkajú podrobný návod pre vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy, ktorý im pomôže určiť, či výrobcovia konajú v rozpore s týmito predpismi. Ak má prípad cezhraničný charakter, orgány na ochranu spotrebiteľa ho môžu riešiť na európskej úrovni prostredníctvom Siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a potravinové správy sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby spoločnosti dodržiavali právne predpisy EÚ. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. októbra 2017