Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. mája 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Ekologické ocenenie EÚ

Európska komisia po druhýkrát ocení inovatívne, inšpiratívne a udržateľné projekty zamerané na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ.

Ekologické ocenenie EÚ

Práve ekologická výroba výrazne prispieva k zníženiu používania chemických hnojív, pesticídov a antimikrobiálnych látok a má pozitívny vplyv na našu klímu, životné prostredie, biodiverzitu a dobré životné podmienky zvierat.  

Preto bola ekologická výroba identifikovaná ako kľúčový faktor pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody, stratégie Z farmy na stôl a stratégie v oblasti biodiverzity. Komisia stanovila cieľ zvýšiť podiel poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej na ekologické poľnohospodárstvo o 25 % do roku 2030 a výrazne rozšíriť ekologickú akvakultúru (chov sladkovodných a morských živočíchov, v poslednom období aj rôznych druhov rias). 

Na podporu tohto cieľa prijala Komisia v marci 2021 Akčný plán pre rozvoj ekologickej výroby. Jeho súčasťou sú každoročné ocenenia uznávajúce excelentnosť v ekologickom hodnotovom reťazci. 

Prihlášky do súťaže o ekologické ocenenia EÚ za rok 2023 je možné podávať online do 14. mája 2023 do 23:59:59 hod. SEČ. 

Ekologické ocenenie EÚ

Kategórie a ocenenia 

Ekologické ocenenie EÚ sa udeľuje v 7 kategóriách a prevezme si ich 8 jednotlivcov. Udeľujú sa rôznym subjektom v rámci ekologického hodnotového reťazca, ktorým sa podarilo vyvinúť vynikajúci, inovatívny, udržateľný a inšpirujúci projekt vytvárajúci skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú výrobu a spotrebu. 

Kategória 1: Najlepšia ekologická poľnohospodárka a najlepší ekologický poľnohospodár  

Ocenenie pre poľnohospodára alebo poľnohospodárku udeľujú organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. 

Kategória 2: Najlepší ekologický región 

Ocenenie udeľuje Európsky výbor regiónov. 

Kategória 3: Najlepšie ekologické mesto 

Ocenenie udeľuje Európsky výbor regiónov. 

Kategória 4: Najlepší ekologický eko-obvod 

Ocenenie udeľuje Európsky výbor regiónov. 

Kategória 5: Najlepší maloobchodný spracovateľ potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby 

Najlepší malý alebo stredný podnik (MSP), ktorý vyrába ekologické produkty ocení Európsky hospodársky a sociálny výbor. 

Kategória 6: Najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby 

Ocenenie pre maloobchodného predajcu ekologických produktov z radov malých a stredných podnikov udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. 

Kategória 7: Najlepšia ekologická reštaurácia/stravovacia služba 

Cieľom tohto ocenenia je odmeniť reštauráciu/zariadenie stravovacích služieb (samostatná alebo časť hotela) a/alebo stravovacie služby (poskytovateľ cateringových služieb alebo jedáleň), ktoré do jedálneho lístka zaradili certifikované ekologické alternatívy. Malo by ísť o malý alebo stredný podnik. Toto ocenenie udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. 

Tieto ocenenia sú nefinančné a v tomto roku sa budú odovzdávať 25. septembra 2023. Dátum odovzdávania je zvolený tak, aby nadviazal na Deň ekologických potravín EÚ, ktorý si pripomíname 23. septembra.  

Prečo sa prihlásiť 

Chcete prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o ekologickej výrobe v EÚ? Chcete prispieť k väčšej cenovej dostupnosti a/alebo prístupnosti ekologických produktov v EÚ? Vypracovali ste a zrealizovali alebo ešte stále realizujete vynikajúci, inovatívny, udržateľný projekt, ktorý možno aplikovať aj inde? Chcete, aby sa tento projekt dostal do povedomia verejnosti? 

Ak je odpoveď na ktorúkoľvek z vyššie uvedených otázok „áno“, mali by ste sa aj vy prihlásiť do ďalšieho ročníka ekologických ocenení EÚ. Ak vyhráte, získate nefinančné ocenenie a väčšiu viditeľnosť svojho projektu. Či už ste ekologický poľnohospodár, mesto alebo región, ktorý podáva potraviny ekologickej poľnohospodárskej výroby pacientom alebo žiakom alebo inak podporuje ekologickú poľnohospodársku výrobu, alebo ste podnik v reťazci potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby s jedinečným prístupom, uchádzajte sa o ekologické ocenenia EÚ. 

Prihláška, kritériá výberu  

Viac informácií o podávaní prihlášok do súťaže o ekologické ocenenie EÚ za rok 2023 nájdete tu

Organizátori 

Ekologické ocenenia EÚ organizuje spoločne Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov a organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe

Časová os 

  • 25. marec 2023 - začiatok podávania prihlášok na získanie ocenenia 

  • 14. máj 2023 - lehota na predkladanie žiadostí: (23:59:59 hod. SEČ) 

  • jún/júl 2023 - rozhodnutie o udelení ocenení 

  • 25. september 2023 - slávnostné odovzdávanie cien 

Zoznámte sa s víťazmi vlaňajšieho ročníka ekologických ocenení EÚ za rok 2022 

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 23. septembra 2022 v Bruseli. Víťazi mali príležitosť poskytnúť divákom príklady najlepších postupov a predstaviť svoj projekt širšej verejnosti, ako aj organizátorom ocenenia vrátane zástupcov Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, organizácií COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. 

Pozrite si záznam z inauguračného ceremoniálu udeľovania ekologických ocenení EÚ, ktorý sa konal v Bruseli ako jedna z mnohých aktivít a podujatí pri príležitosti Dňa ekologických potravín EÚ. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. mája 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku