Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. augusta 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

ELA hľadá agentúru dočasného zamestnávania

ela.jpg
© EU
Európsky orgán práce v Bratislave aktuálne hľadá agentúru dočasného zamestnávania na spoluprácu počas obdobia štyroch rokov. 

Status: Otvorené
Referenčné číslo: ELA/2021/OP/04
Dátum uverejnenia: 19. august 2021
Uzávierka: 24. september 2021

ELA vyhlásila verejnú súťaž v celkovej predpokladanej hodnote 1.150.000 EUR na 4 roky. Predmetom zákazky je rámcová zmluva s agentúrou dočasného zamestnávania s nasledovnými požiadavkami:

  • spracovanie žiadostí o dočasné pridelenie zamestnancov podľa popísaných profilov na výkon práce v ELA, 
  • poskytovanie zamestnancov na dočasné pridelenie na žiadosť ELA,  
  • komunikácia medzi ELA a agentúrou dočasného zamestnávania týkajúca výberu uchádzačov o dočasné pridelenie a zamestnávania zamestnancov na dočasné pridelenie.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24/09/2021 o 12:00 bruselského času.

Viac informácií o predmete, kritériách, spôsobe predloženia ponuky a potrebných dokumentoch sa nachádza na tejto adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9076

Poznámka: Túto výzvu na predkladanie ponúk uverejňuje a spravuje Európska komisia v mene Európskeho orgánu práce. Európsky orgán práce používa na správu tejto výzvy na predkladanie ponúk platformu eTendering, ktorá slúži na uverejňovanie súťažných podkladov a správu otázok a odpovedí týkajúcich sa špecifikácií a postupu. 

Ak chcete získať prístup ku všetkým súťažným podkladom, kliknite na príslušné odkazy. Podklady sú viditeľné a k dispozícii na stiahnutie, ale ak chcete využiť niektoré možnosti platformy eTendering, budete sa musieť zaregistrovať a prihlásiť. Za sledovanie aktualizácií a zmien súťažných podkladov počas lehoty na predkladanie ponúk na platforme eTendering je zodpovedný uchádzač.

Európsky orgán práce (ELA) je decentralizovaná agentúra Európskej únie, ktorá má dočasné sídlo v Bruseli. Do svojich stálych priestorov v Bratislave sa začne sťahovať v treťom štvrťroku roka 2021. ELA pomáha zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ v oblasti pracovnej mobility, koordinuje spoločné inšpekcie, vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnáva spory medzi krajinami EÚ. Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.ela.europa.eu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. augusta 2021