Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. mája 2021Odhadovaný čas čítania: 1 min

ELA hľadá Asistenta pre IKT

ela.jpg
© EU
ELA - Európsky orgán práce - zverejnil oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu asistenta pre IKT.
Typ zmluvy Dočasný zamestnanec
Trieda AST 3
Dĺžka trvania zmluvy  rokov (s možnosťou predĺženia)
Oblasť Zdroje
Miesto zamestnania Bratislava, Slovensko 
Termín na podanie prihlášky 9. júna 2021 12:00 hod. 
(poludnie bruselského času)
Rezervný zoznam je platný do 31. decembra 2021

V súlade so stratégiou Európskeho orgánu práce v oblasti IKT zabezpečujú všetku infraštruktúru a podporu v oblasti IKT tretie strany a poskytujú ich v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb. Jadro prostredia IKT je založené na ponuke spoločnosti Microsoft 365 Cloud. Citlivé informácie sa buď spracúvajú v systémoch, ktoré poskytuje Európska komisia, alebo sú chránené nezávisle riadenými bezpečnostnými riešeniami.

Profil Asistent pre IKT

Asistent pre IKT bude podriadený vedúcemu oddelenia zdrojov a bude podporovať Európsky orgán práce najmä v oblastiach IKT.

Úspešný uchádzač bude zodpovedný za vykonávanie a udržiavanie rôznych bezpečnostných kontrol IKT s cieľom zmierniť bezpečnostné riziká v oblasti IT na operačnej úrovni a za podporu komunity používateľov pri vytváraní a vývoji spracovateľských postupov v prostredí M365.

Bude vykonávať širokú škálu každodenných operácií IKT, ktoré majú vplyv na bezpečnosť. Okrem toho bude poskytovať podporu pri bezpečnostných operáciách a reakcii na incidenty.
Asistent pre IKT bude využívať aj plný potenciál ponuky M365 E5 tým, že umožní bezpečné spôsoby práce, ktoré budú profitovať z vlastností výrobku. Bude vytvárať špecializované pracovné postupy, automatizácie a nástroje na podávanie správ.

V oblastiach, v ktorých sa ELA spolieha na externe riadené služby, bude asistent pre IKT zodpovedný za riadenie zmlúv a dodávateľov.

Viac informácií o tejto voľnej pracovnej pozícii nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. mája 2021