Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. mája 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

ELA hľadá dodávateľa kancelárskych potrieb a papiernického tovaru

ela.jpg
© EU
Európsky orgán práce v Bratislave hľadá dodávateľa kancelárskych potrieb a papiernického tovaru. 

Status: Otvorené
Referenčné číslo: EMPL/2021/OP/0010
Dátum uverejnenia: 30. apríl 2021
Uzávierka: 3. jún 2021

ELA vyhlásila verejnú súťaž na dodanie kancelárskych potrieb a papiernického tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru do určených priestorov v sídle obstarávateľa v celkovej predpokladanej hodnote 140 000 EUR na 4 roky.

Predmetom zákazky je rámcová zmluva s nasledovnými požiadavkami:

• ponuka online katalógu so širokou škálou kancelárskych potrieb a papiernických výrobkov; 
• príjem, správa a príprava objednávok kancelárskych potrieb a papiernických výrobkov; 
• včasné dodanie a distribúcia objednaného kancelárskeho materiálu a papiernických výrobkov pre ELA do jej priestorov v Bratislave;
• komunikácia medzi ELA a dodávateľom v rozsahu pôsobnosti tejto rámcovej zmluvy vrátane prípravy a poskytovania štatistík o objednávkach prijatých od ELA.

Lehota na predkladanie ponúk: 03/06/2021 do 12:00 hod. bruselského času.

Viac informácií o predmete, kritériách, spôsobe predloženia ponuky a potrebných dokumentoch sa nachádza tu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8389 

Poznámka: Túto výzvu na predkladanie ponúk uverejňuje a spravuje Európska komisia v mene Európskeho orgánu práce.
Európsky orgán práce používa na správu tejto výzvy na predkladanie ponúk platformu eTendering, ktorá slúži na uverejňovanie súťažných podkladov a správu otázok a odpovedí týkajúcich sa špecifikácií a postupu. 

Ak chcete získať prístup ku všetkým súťažným podkladom, kliknite na príslušné odkazy. Podklady sú viditeľné a k dispozícii na stiahnutie, ale ak chcete využiť niektoré možnosti platformy eTendering, budete sa musieť zaregistrovať a prihlásiť. Za sledovanie aktualizácií a zmien súťažných podkladov počas lehoty na predkladanie ponúk na platforme eTendering je zodpovedný uchádzač.

Európsky orgán práce (ELA) je decentralizovaná agentúra Európskej únie, ktorá má dočasné sídlo v Bruseli. Do svojich stálych priestorov v Bratislave sa začne sťahovať pravdepodobne v treťom štvrťroku roka 2021. ELA pomáha zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ v oblasti pracovnej mobility, koordinuje spoločné inšpekcie, vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnáva spory medzi krajinami EÚ. Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.ela.europa.eu.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. mája 2021