Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13 december 2021Zastúpenie na Slovensku

ELA hľadá vedúcich úsekov

Európsky orgán práce zverejnil oznámenie o voľných pracovných miestach vedúcich úsekov. 

ela.jpg
© EU

Typ zmluvy: Dočasný zamestnanec 

Trieda: AD8

Dĺžka trvania zmluvy: 5 rokov (obnoviteľné) 

Oblasť: Mobilita pracovnej sily

Miesto zamestnania: Bratislava, Slovensko

Termín na podanie prihlášky: 5. január 2022,12:00 (poludnie SEČ)

Rezervný zoznam je platný do: 31. decembra 2022

Úrad uverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozíciu vedúceho úseku pre rôzne sektory:

  • Vedúci úseku: Budovanie kapacít
  • Vedúci úseku: Zosúladené a spoločné inšpekcie
  • Vedúci úseku: Informácie
  • Vedúci úseku: EURES
  • Vedúci úseku: Správa vecí verejných a osveta

Vedúci úseku, ktorý podlieha vedúcemu oddelenia, bude viesť a koordinovať príslušný sektor a zároveň prispievať k operačným úlohám orgánu pre poisťovníctvo.

Referencia: ELA/AD/2021/13

Všetky detaily k pracovným pozíciám nájdete na tomto odkaze alebo v tomto dokumente: 

14 DECEMBER 2021
ELA hľadá vedúcich úsekov
slovenčina
(68 KB - DOCX)
Stiahnuť

Európsky orgán práce

Európsky orgán práce (ELA) je orgán Únie v oblasti cezhraničnej mobility pracovnej sily, ktorý je v súčasnosti v počiatočnej počiatočnej fáze.  

Jeho cieľom je uľahčiť jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach; podporovať spoluprácu krajín EÚ pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií, vykonávať mediáciu a pomáhať pri hľadaní riešení v prípadoch cezhraničných sporov medzi orgánmi členských štátov. 

Orgán by mal dosiahnuť svoju plnú operačnú kapacitu do roku 2024. Ďalšie informácie o úrade sú k dispozícii na jeho webovej stránke: www.ela.europa.eu. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13 december 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku