Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. októbra 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

EÚ bude mať od dnes lepšie zabezpečenie vonkajších hraníc

eucostguard_web.jpg
© EU
Európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá od dnes začína fungovať, bude plniť funkciu chýbajúceho článku pri posilňovaní vonkajších hraníc Európy, aby ľudia mohli naďalej slobodne žiť a voľne sa pohybovať v rámci Európskej únie. Pomôže tak pri plnení záväzku Európy obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru a zrušiť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach do konca tohto roka. 

Necelý rok po tom, ako Komisia prvýkrát navrhla vytvoriť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, začína dnes (6. októbra 2016) táto agentúra oficiálne svoju činnosť.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na hraničnom priechode Kapitan Andreevo na bulharskej vonkajšej hranici s Tureckom a jeho súčasťou bola prehliadka vozidiel, vybavenia a jednotiek novej agentúry, ako aj tlačová konferencia, na ktorej sa okrem iného zúčastnili eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a za Slovensko štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, vytvorená na báze agentúry Frontex, bude pozorne monitorovať vonkajšie hranice EÚ a spolupracovať s členskými štátmi s cieľom urýchlene identifikovať a riešiť akékoľvek potenciálne ohrozenie bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos k tomu povedal: „Dnešný deň je míľnikom v histórii riadenia európskych hraníc. Odteraz je vonkajšia hranica EÚ jedného členského štátu vonkajšou hranicou všetkých členských štátov, a to z právneho aj operačného hľadiska. Za necelý rok sme vytvorili plnohodnotný európsky systém pohraničnej a pobrežnej stráže, čím sme do reality premietli zásady spoločnej zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi a Úniou. A to je presne taká európska reakcia na bezpečnostné a migračné výzvy 21. storočia, akú potrebujeme.“

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý je na čele rotujúceho predsedníctva Rady, povedal: „Vďaka vytvoreniu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž vzniká na našich vonkajších hraniciach nová realita. Ide o hmatateľný výsledok spoločného záväzku odsúhlaseného v bratislavskej cestovnej mape, ale aj o praktickú ukážku jednoty medzi členskými štátmi. Pomôže nám to vrátiť sa naspäť k Schengenu. Predsedníctvo je odhodlané pomôcť pri ďalšom posilňovaní Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj pri napĺňaní ostatných záväzkov uvedených v bratislavskej cestovnej mape.“

V rámci nového mandátu sa výrazne rozširuje úloha a činnosti agentúry. Počet stálych zamestnancov agentúry sa viac ako zdvojnásobí a agentúra si bude môcť sama nakupovať vlastné vybavenie a pohotovo ho nasadzovať v pohraničných operáciách. Agentúra bude mať k dispozícii rezervu rýchleho nasadenia v počte najmenej 1 500 príslušníkov pohraničnej stráže a rezervu technického vybavenia, čo znamená, že pri svojich operáciách už nebude mať problémy s nedostatkom zamestnancov alebo vybavenia. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude odteraz zabezpečovať dodržiavanie noriem Únie v oblasti riadenia hraníc prostredníctvom pravidelnej analýzy rizík a povinného posudzovania zraniteľnosti.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. októbra 2016