Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. októbra 2018Odhadovaný čas čítania: 2 min

EÚ investuje do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

priroda.jpg
© EU
Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR z rozpočtu EÚ na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť.

Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Podporených bude  mnoho nadnárodných projektov, program LIFE bude mať teda vplyv v každom členskom štáte EÚ. V zozname sú aj projekty týkajúce sa Slovenska.

Suma 196,2 milióna EUR bude určená na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia.

Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie Európskej komisie pre plasty v obehovom hospodárstve.

Projekty, v ktorých je Slovensko vedúcim (koordinátorom) projektu:

Príroda a biodiverzita (2 projekty – 8,7 milióna)

  • Obnova a prepojenie suchých trávnych porastov
  • Záchrana hraboša severského pred stratou biotope

Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (2 projekty – 4,3 milióna)

  • Testovanie zdravotných prínosov pridávania minerálov do mäkkej vody
  • Monitorovanie vrcholových predátorov na podporu ľudského zdravia

Adaptácia na zmenu klímy (1 projekt – 2,4 milióna)

  • Zvyšovanie odolnosti sídlisk voči zmene klímy

Projekty, v ktorých je Slovensko partnerom:

  • Správa a informovanie v oblasti životného prostredia:  Presadzovanie právnych predpisov proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom
  •  Zmierňovanie zmeny klímy: Znižovanie potenciálu klimatizačných zariadení vplývať na globálne otepľovanie
  • Správa a informovanie v oblasti životného prostredia: Premena pracovných priestorov na oázu biodiverzity

Program LIFE: Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. októbra 2018