Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. novembra 2017Odhadovaný čas čítania: 3 min

EÚ na ceste k čistej mobilite

mobilityeu_vps.jpg
© EU
Európska komisia dnes navrhla v rámci "dopravného balíčka" nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.

Automobilový priemysel prechádza hĺbkovou transformáciou. EÚ musí využiť túto príležitosť a stať sa svetovým lídrom, keďže mnohé ďalšie krajiny napredujú míľovými krokmi. S cieľom udržať si podiel na trhu a urýchliť prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami Európska komisia navrhla nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.

Slovenský eurokomisár a podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič  v tejto súvislosti uviedol: „Vstupujeme do éry hospodárskej transformácie šetrnej voči životnému prostrediu. Dnešný balík návrhov vytvára európskym výrobcom podmienky na to, aby v rámci tejto transformácie nenasledovali konkurentov, ale aby stáli na jej čele. Chceme, aby to bola Európa, kde sa vyrábajú najlepšie, najčistejšie a najkonkurencieschopnejšie áut, ktoré majú dôveru spotrebiteľov. Ide o veľký krok vpred správnym smerom – k modernej udržateľnej ekonomike, k čistejšiemu ovzdušiu v mestách a lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do súčasných a budúcich energetických systémov.“

Ciele zníženia emisií CO2, ktoré dnes Komisia navrhuje, sa opierajú o dôkladnú analýzu a širokú účasť zainteresovaných strán od mimovládnych organizácií až po zástupcov odvetvia. Tak v prípade nových osobných áut, ako aj ľahkých úžitkových vozidiel budú priemerné emisie CO2 musieť byť v roku 2030 o 30 % nižšie v porovnaní s rokom 2021.

Balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty:

– nové normy týkajúce sa CO2, ktoré pomôžu výrobcom prispôsobiť sa inováciám a dodávať na trh nízkoemisné vozidlá. Návrh obsahuje aj ciele na roky 2025 a 2030. Vďaka priebežnému cieľu na rok 2025 sa naštartujú investície už teraz. Vďaka cieľu na rok 2030 sa zasa poskytuje stabilita a smerovanie, aby úsilie nepoľavilo ani v budúcnosti. Tieto méty podporujú prechod od konvenčných vozidiel so spaľovacím motorom k ekologickým vozidlám.

smernicu o ekologických vozidlách, ktorou sa podporia riešenia v oblasti ekologickej mobility pri verejnom obstarávaní, a tým sa bude intenzívne stimulovať dopyt a ďalšie zavádzanie riešení ekologickej mobility,

– akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Cieľom sú ambicióznejšie plány jednotlivých krajín, objemnejšie investície a lepšie vnímanie zo strany spotrebiteľov,

– revíziu smernice o kombinovanej doprave, ktorá podporuje kombinované využívanie rôznych spôsobov nákladnej dopravy (napr. nákladné automobily a vlaky) a uľahčí podnikom žiadosti o financovanie, čím rozšíri kombinované využívanie nákladných automobilov a vlakov, člnov a lodí pri preprave tovaru,

smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy, ktorá bude stimulovať rozvoj diaľkových autobusových liniek naprieč Európou, ponúkne alternatívy k súkromným automobilom a zároveň prispeje k ďalšiemu odbúravaniu emisií z dopravy a dopravných zápch. Tak vzniknú dodatočné, kvalitnejšie a cenovo dostupnejšie dopravné možnosti, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami,

iniciatívu v oblastí batérií, ktorá má strategický význam pre integrovanú priemyselnú politiku EÚ v záujme toho, aby sa dopravné prostriedky a iné riešenia mobility zajtrajška a ich komponenty vyvíjali a vyrábali v EÚ.

Energetická únia: Komisia sa usiluje o posilnenie celosvetového prvenstva EÚ v ekologickom motorizme

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. novembra 2017