Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok18. júna 2019Odhadovaný čas čítania: 1 min

EÚ pomáha vyrovnávať rozdiely v prešovskom regióne

presov_web.jpg
© EU
Hrubý domáci produkt (HDP) prešovského regiónu rýchlo rastie, stále však výrazne zaostáva za priemerom EÚ a celého Slovenska. V rámci iniciatívy Vyrovnávanie rozdielov a v partnerstve so slovenskými vnútroštátnymi orgánmi poskytnú odborníci Komisie a Svetovej banky v teréne cielenú podporu pre prešovský región.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu v tejto súvislosti uviedla: "Politika súdržnosti EÚ zabezpečuje, aby žiaden región nezostal pozadu. Nie je to len o investovaní značných súm peňazí, ale aj o úzkej spolupráci v teréne s vládami a občanmi, a tak im pomôcť pri realizácii reforiem, ktoré povedú k rastu, vytváraniu pracovných miest a čo je ešte dôležitejšie, k zlepšeniu kvality života." 

Odborníci z regiónu sa spolu s odborníkmi z Európskej komisie a zo Svetovej banky zamerajú na riešenie problémov, ktoré v súčasnosti brzdia hospodársky rozvoj prešovského regiónu: únik mozgov, vysoká miera nezamestnanosti, najmä u mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho pracovného trhu a nedostatočná spolupráca v oblasti inovácie medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a štátnou univerzitou v regióne.

Akčný plán hospodárskej transformácie bude zároveň stavať na konkurenčných výhodách regiónu v súlade s národnou stratégiou pre inteligentnú špecializáciu: jedinečné umiestnenie na hranici s Poľskom a Ukrajinou, významné prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť Fakulty výrobných technológií.

Regionálni odborníci a odborníci z EÚ sa okrem toho budú snažiť čerpať prostriedky z desiatich rôznych programov politiky súdržnosti, ku ktorým má región prístup, s cieľom podporiť tento akčný plán.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. júna 2019