Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo19. decembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

EÚ prijala 12. balík sankcií proti Rusku

Cieľom tohto balíka je uložiť Rusku ďalšie zákazy v oblasti dovozu a vývozu, bojovať proti obchádzaniu sankcií a odstrániť určité nedostatky.

12. balík sankcií proti Rusku

Tento balík zahŕňa najmä zaradenie dodatočných ruských jednotlivcov a spoločností na sankčný zoznam a nové zákazy v oblasti dovozu a vývozu – napríklad zákaz vývozu ruských diamantov do Európy – vo veľmi úzkej spolupráci s našimi partnermi zo skupiny G7. Balík navyše sprísňuje uplatňovanie cenového stropu pre ropu tým, že sa budú dôkladnejšie monitorovať tankery, ktoré možno využívať na obchádzanie tohto stropu. Jeho súčasťou sú aj prísnejšie povinnosti v oblasti sledovania aktív a tvrdé opatrenia voči spoločnostiam z tretích krajín, ktoré obchádzajú sankcie.  

Kľúčové prvky 12. balíka sankcií:

ROZŠÍRENIE SANKČNÝCH ZOZNAMOV

 • Zmrazenie aktív sa aktuálne rozšírilo o viac než 140 ďalších osôb a subjektov. Patria sem aktéri v ruskej vojenskej a obrannej sfére vrátane vojenských priemyselných spoločností a súkromných vojenských spoločností. Ide okrem iného o subjekty z odvetvia IT, ako aj ďalšie významné hospodárske subjekty. Opatrenia sú zamerané aj na osoby, ktoré zorganizovali nedávne nezákonné tzv. „voľby“ na území Ukrajiny, ktoré Rusko dočasne okupuje, na osoby zodpovedné za nútenú „prevýchovu“ ukrajinských detí, ako aj na subjekty šíriace dezinformácie či propagandu na podporu útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

 OBCHODNÉ OPATRENIA

 • Zákaz dovozu ruských diamantov: obmedzenia dovozu iných ako priemyselných diamantov, ktoré sa ťažia, spracúvajú alebo vyrábajú v Rusku. Navrhované sankcie sú súčasťou zákazu dovozu diamantov medzinárodne koordinovaného v rámci G7, ktorý má za cieľ pripraviť Rusko o tento významný zdroj príjmov, ktorého výška sa odhaduje na 4 miliardy eur ročne. Všetci členovia skupiny G7 zavedú priamy zákaz dovozu diamantov vyvážaných z Ruska, a to najneskôr do 1. januára 2024. Od 1. marca 2024 nadobudne účinnosť zákaz dovozu ruských diamantov leštených v tretej krajine a od 1. septembra 2024 sa tento zákaz rozšíri tak, aby zahŕňal laboratórne diamanty, šperky a hodinky obsahujúce diamanty. V snahe posilniť účinnosť týchto opatrení sa v rámci skupiny G7 vytvorí rozsiahly mechanizmus overovania a certifikácie neopracovaných diamantov založený na ich vysledovateľnosti.
 • Zákaz dovozu surovín na výrobu ocele, výrobkov zo spracovaného hliníka a ďalších kovových výrobkov: zavádzajú sa nové opatrenia, ktoré obmedzujú dovoz určitého kovového tovaru z Ruska.
 • Vývozné obmedzenia: zavádzajú sa ďalšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru s dvojakým použitím a vyspelého technologického a priemyselného tovaru, ktorého hodnota je 2,3 miliardy eur ročne. Ide najmä o: 
 • Nové kontroly vývozu technológií s dvojakým použitím/vyspelých technológií s cieľom ešte viac oslabiť vojenské spôsobilosti Ruska, vrátane chemických látok, termostatov, motorov na jednosmerný prúd a servomotorov pre bezpilotné vzdušné prostriedky (drony), obrábacie stroje a súčasti strojových zariadení.
 • Nové zákazy vývozu priemyselného tovaru EÚ, ktorých cieľom je ešte viac obmedziť kapacity Ruska v jeho priemyselnom odvetví vrátane strojových zariadení a ich častí a súčastí, stavebného tovaru, spracovanej ocele, medi a hliníka, laserov a batérií.
 • Doplnenie 29 subjektov z Ruska a tretích krajín do zoznamu subjektov spájaných s vojensko-priemyselným komplexom Ruska (vrátane subjektov registrovaných v Uzbekistane a Singapure).
 • Zákaz poskytovať ruskej vláde alebo ruským spoločnostiam podnikateľský a dizajnový softvér. Cieľom je ešte viac oslabiť priemyselné kapacity Ruska. Na obmedzeniach vo sfére služieb sme úzko spolupracovali s našimi medzinárodnými partnermi vrátane USA a Spojeného kráľovstva.

PRÍSNEJŠIE POVINNOSTI V OBLASTI ZMRAZOVANIA AKTÍV

 • Nové kritérium na zaradenie do zoznamu: Rada schválila nové kritérium na zaradenie do zoznamu s cieľom zasiahnuť osoby, ktoré profitujú z núteného prevodu vlastníctva alebo kontroly nad ruskými dcérskymi spoločnosťami spoločností z EÚ. Zabezpečí sa tým, aby nikto neprofitoval zo strát, ktorým čelia spoločnosti z EÚ, keď ich dcérske spoločnosti nútene nadobúdajú ruskí vlastníci/riadiaci pracovníci.
 • Možnosť ponechať zosnulé osoby na zozname zmrazených aktív s cieľom zabrániť potenciálnemu zneužitiu zmrazenia.
 • Zavedenie prísnejšej povinnosti pre členské štáty proaktívne vysledovať aktíva osôb uvedených v zozname s cieľom zamedzovať a odhaľovať prípady porušenia alebo obchádzania sankcií.

ENERGETICKÉ OPATRENIA

 • Cenový strop pre ropu: V snahe sťažiť Rusku vedenie vojny sme na úrovni G7+ sprísnili medzinárodný cenový strop pre ropu zavedením nových opatrení, vďaka ktorým sa bude dôkladnejšie monitorovať predaj tankerov tretím krajinám a požadovať ich podrobnejšie osvedčovanie. Pomôže to riešiť problematiku „tieňovej flotily“, ktorú Rusko využíva na obchádzanie cenového stropu. V tejto súvislosti EÚ vedie úzky dialóg s našimi partnermi v skupine G7, ktorého cieľom je zosúladiť naše opatrenia a budúce usmernenia.
 • Nový zákaz dovozu skvapalneného ropného plynu (LPG), ktorý sa bude týkať dovozu v hodnote 1 miliarda eur ročne, pričom predchádzajúci stav súčasných zmlúv sa zachová najviac 12 mesiacov.

PRÍSNEJŠIE OPATRENIA PROTI OBCHÁDZANIU

 • Rozšírenie pôsobnosti zákazu tranzitu cez Rusko na určitý hospodársky kritický tovar, ak je určený na vývoz do tretích krajín.
 • Povinnosť prevádzkovateľov zmluvne zakázať opätovný vývoz určitých kategórií citlivého tovaru do Ruska vrátane tovaru súvisiaceho s leteckou dopravou, leteckého paliva, strelných zbraní a tovaru na zozname spoločných položiek s vysokou prioritou.
 • Zavedenie nového opatrenia, na základe ktorého sa bude vyžadovať, aby subjekty EÚ, ktoré sú z viac než 40 % priamo alebo nepriamo vo vlastníctve ruských občanov alebo subjektov usadených v Rusku, oznamovali určité prevody finančných prostriedkov von z Únie.

DODATOČNÉ OPATRENIA

 • Zavedenie novej výnimky s cieľom umožniť členským štátom, aby mohli vo verejnom záujme rozhodnúť o odobratí finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov osobe uvedenej na zozname.
 • Zavedenie výnimky s cieľom umožniť náhradu škôd, ktorú má uhradiť poisťovňa novozaradená do zoznamu.
 • Zavedenie výnimky s cieľom umožniť predaj spoločností EÚ vo vlastníctve určitých osôb alebo subjektov zaradených do zoznamu.

INÉ

 • Začlenenie technickej zmeny umožňujúcej poskytovanie služieb lodivodov potrebných pre námornú bezpečnosť.

Ďalšie informácie

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Úradný vestník EÚ

Ďalšie informácie o sankciách 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku