Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. februára 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

Eurobarometer: pred eurovoľbami prevláda pozitívny imidž EÚ

zastava_eu.png
© EU
Podľa posledného prieskumu Eurobarometer sa zvýšil počet občanov, v očiach ktorých má EÚ pozitívny imidž, na 43 %, čo je od roku 2009 najvyššia hodnota. Zo slovenských respondentov vníma EÚ pozitívne 33 % a neutrálne 49 %.

Po prvýkrát odkedy prieskum kladie otázku, či si občania myslia, že ich hlas v EÚ sa počíta, pozitívne na túto otázku odpovedalo 49 % respondentov v EÚ aj na Slovensku. Dôvera v EÚ je na úrovni 42 % stabilná a najvyššia od jesene 2010. Čo sa týka Slovenska, aj tu dôveru v EÚ vyjadrilo 43 % opýtaných.

Spoločná mena euro oslávila 1. januára 2019 svoje 20. narodeniny a jej podpora je na rekordne vysokej úrovni – až 75 % respondentov v krajinách eurozóny spoločnú menu podporuje.

Čo sa týka obáv Európanov, 40 % opýtaných za najväčšiu obavu považuje prisťahovalectvo, 20 % terorizmus. Slovenskí respondenti sa vyjadrili podobne: 48 % považuje za obavu prisťahovalectvo a 23 % terorizmus.

Ako sme na to na Slovensku?

Podľa posledného Eurobarometra aktuálnu situáciu na Slovensku vníma pozitívne 47 % občanov SR. Ide o nárast v čase, keďže na jar 2018 vyjadrilo pozitívne vnímanie 28 % ľudí. Hlavnými problémami, ktorým SR dnes čelí z pohľadu ľudí, sú: nárast cien (37 %) a zdravotné a sociálne zabezpečenie (34 %). Skôr neutrálne očakávania od budúceho vývoja krajiny (55 % ľudí si myslí, že sa situácia v najbližších 12 mesiacoch nezmení).

Vnímanie Európskej únie

Podiel pozitívneho vnímania EÚ sa počas roka nemenil (v oboch vlnách EB na úrovni 33 %). Slovensko je pod priemerom EÚ28 (43 %), pokiaľ ide o celkové pozitívne vnímanie EÚ. EÚ pre občanov SR znamená najmä slobodu cestovať a študovať kdekoľvek v EÚ (56 %). Podľa prieskumu občania Slovenska vnímajú EÚ ako modernú (74 %) a demokratickú (69 %) inštitúciu. 77 % obyvateľov SR sa cíti byť občanom EÚ.

Spomedzi politík, ako aj výsledkov činností EÚ, je v rámci SR najvyššia podpora voči voľnému pohybu občanov EÚ. Vo všetkých členských štátoch EÚ túto výhodu oceňujú v priemere viac ako dve tretiny opýtaných, na Slovensku podporuje voľný pohyb občanov až 81 % opýtaných.

Miera dôvery voči Európskej únii

Eurobarometer potvrdzuje už dlhodobejší trend, kedy opýtaní uvádzajú vyššiu dôveru v EÚ ako v národné vlády či parlamenty.

Dôvera voči EÚ je na Slovensku na úrovni 43 %, čo je porovnateľné s priemerom EÚ28. Miera dôvery voči Európskej komisii (43 %) a Európskemu parlamentu (46 %) zaznamenala v SR mierny pokles v čase (oproti predchádzajúcemu Eurobarometru), zároveň je však na podobnej úrovni ako priemer EÚ28 (43 % v prípade eurokomisie, resp. 48 % v prípade europarlamentu).

Dôvera voči domácim mocenským inštitúciám je v porovnaní s európskymi inštitúciami na značne nižšej úrovni – NR SR dôveruje 29 % opýtaných a vláde SR 32 %. Došlo však k nárastu resp. obnoveniu dôvery v čase – počas jarných mesiacov vyjadrilo dôveru voči vláde SR len 21 % opýtaných Slovákov a rovnaký podiel dôveroval NR SR. Polícii dôveruje 45 % občanov SR, čo je výrazne menej, ako priemer v rámci EÚ28 (72 %). Spomedzi národných inštitúcií Slováci najviac dôverujú armáde (59 %).

Budúcnosť Európskej únie a informačné zdroje

Optimistický pohľad na budúcnosť EÚ má 65 % občanov SR.

Slováci získavajú informácie o EÚ primárne z klasických médií – TV a rozhlas. Tieto médiá sú zároveň pre nich najdôveryhodnejšie – rozhlasu dôveruje 61 % opýtaných a televízii 58 %.

Zber dát do tohto prieskumu prebiehal 8. - 22. novembra 2018, oslovených bolo viac ako 30 000 ľudí v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách.

PREZENTÁCIA Dôvera voči Európskej únii​

PREZENTÁCIA Štandardný Eurobarometer 90 - VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII - NÁRODNÁ SPRÁVA

Štandardný Eurobarometer 90 - VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII - NÁRODNÁ SPRÁVA

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. februára 2019