Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. júla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Eurobarometer: Väčšina Európanov považuje korupciu vo svojej krajine za rozšírenú

Korupcia je neprijateľná pre takmer tri štvrtiny Slovákov. 

peniaze

Výsledky júlového prieskumu Eurobarometra ukázali, že takmer dve tretiny (64 %) Európanov si myslia, že korupcia je neprijateľná. Viac ako sedem z desiatich respondentov zastáva názor, že je v snahe niečo od verejnej správy získať neprijateľné. Proti darom a rôznym láskavostiam je 72 % opýtaných, peniaze sú neakceptovateľné pre 83 % Európanov. 

Od roku 2022 možno pozorovať nárast korupcie vo verejnej správe, o čom svedčí aj fakt, že prevažná väčšina Európanov (70 %) považuje korupciu vo svojej krajine za rozšírenú. Takmer tri štvrtiny (74 %) respondentov verí, že v ich krajine existuje korupcia v národných verejných inštitúciách a 73 % respondentov je naopak presvedčených, že ide o miestne alebo regionálne verejné inštitúcie. Na otázku, kde ešte možno vnímať korupciu, 60 % respondentov odpovedalo, že je súčasťou podnikateľskej kultúry v ich krajine. Viac ako tri štvrtiny opýtaných tiež súhlasilo s tým, že príliš úzke prepojenie medzi podnikaním a politikou vedie ku korupcii a väčšia polovica (57 %) súhlasila s tým, že sú politické kontakty jediným spôsobom, ako uspieť v podnikaní. 

Európania sú voči snahám riešiť korupciu čoraz skeptickejší, keďže veria, že stále existujú obrovské prekážky na ceste k jej prekonaniu. Iba 45 % opýtaných uviedlo, že vie, kde majú korupciu nahlásiť, ak by sa s ňou stretli alebo ju spozorovali.  

Respondenti sú pesimistickí, aj pokiaľ ide o vnútroštátne úsilie v boji proti korupcii. Viac než polovica (60 %) verí, že snahy národných vlád bojovať proti korupcii nie sú efektívne a len menšia časť si myslí, že opatrenia proti korupcii sa uplatňujú nestranne a bez postranných úmyslov (35 %). O tom, že existuje dostatok úspešných trestných stíhaní, ktoré odrádzajú ľudí od korupčných praktík je presvedčených 32 % respondentov. Len necelá tretina Európanov (29 %) si myslí, že transparentnosť a dohľad nad financovaním politických strán je v ich krajine dostatočná. 

Podľa takmer polovice respondentov (47 %) sú ťažkosti pri dokazovaní korupcie dôležitým dôvodom, prečo ju ľudia neoznamujú. Pritom traja z desiatich respondentov tvrdia, že nahlásenie by bolo zbytočné, pretože zodpovedné osoby nebudú potrestané, zatiaľ čo takmer rovnaký počet (28 %) tvrdí, že tí, ktorí korupciu nahlásia, nie sú nijako chránení. 

Ako to vidia Slováci 

  • 82 % opýtaných (z celkového počtu 1 021 respondentov) na Slovensku verí, že korupcia je rozšíreným problémom a 45 % je presvedčených, že sa jej miera za posledné tri roky celkovo zvýšila. 

  • Najväčšiu rolu korupcie pripisovali respondenti v zmysle dávania alebo brania úplatkov či zneužívania moci na osobný prospech politickým stranám (59 %), politikom na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (56 %) či úradníkom (44 %)

  • Na otázku „Ak by ste chceli niečo od verejnej správy alebo verejného úradu, do akej miery je podľa vás prijateľné darovať peniaze?” odpovedalo negatívne 73 % opýtaných. 

  • Viac ako polovica Slovákov (57 %) uviedla, že korupcia neovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo 37 % je presvedčených o opaku. 

  • To, že príliš úzke prepojenie medzi podnikaním a politikou vedie ku korupcii, si myslí 81 % slovenských respondentov. 

  • 70 % opýtaných tvrdí, že prípady korupcie na vysokej úrovni nie sú na Slovensku dostatočne stíhané a 72 % zastáva názor, že protekcionizmus a korupcia sú prekážkou obchodnej súťaže. 

  • Drvivá väčšina respondentov (89 %) uviedla, že v posledných 12 mesiacoch neboli svedkami korupčného správania, ani nemuseli (okrem oficiálnych poplatkov) dať extra platbu alebo hodnotný dar zdravotnej sestre či lekárovi, prípadne prispieť darom nemocnici, čo potvrdilo 97 % opýtaných. 

  • Za najdôležitejšie dôvody či prekážky prečo sa ľudia môžu rozhodnúť nenahlásiť prípad korupcie, respondenti uviedli „ťažkosť niečo dokázať“ (47 %), pritom 30 % si myslí, že nahlásení nebudú potrestaní a 28 % verí, že je to z dôvodu nedostatočnej ochrany tých, ktorí sa tak rozhodli učiniť. 

  • Pri otázke, komu Slováci v prípade nahlásenia korupcie najviac dôverujú, uviedlo 61 % opýtaných políciu a len 24 % justičné orgány SR. 

Boli ste svedkami korupcie a chcete ju nahlásiť? Na Slovensku sa môžete obrátiť priamo na Úrad na ochranu oznamovateľov: https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku