Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. júla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Eurobarometer: Väčšina Európanov považuje sexuálne zneužívanie detí v online priestore za rozšírený problém

Osem z desiatich Slovákov si myslí, že deti sú na internete vystavené škodlivému obsahu.  

zneužívanie detí online

Európska komisia zverejnila výsledky nedávneho prieskumu Eurobarometra o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním v online priestore, ktorý sa uskutočnil na prelome júna a júla 2023. Zo zistení vyplýva, že takmer tri štvrtiny Európanov (73 %) považuje sexuálne zneužívanie detí na internete za rozšírený problém. Občania EÚ si taktiež uvedomujú nárast nebezpečenstiev, ktoré na deti na internete číhajú. 92 % opýtaných zastáva názor, že deťom na internete hrozí čoraz väčšie riziko. Nástroje rodičovskej kontroly sa však väčšine (82 %) Európanov zdajú byť nedostatočné, pretože nepostačujú na ochranu detí pred nástrahami online sveta.  

Približne každý desiaty Európan (9 %) sa už na internete stretol s obsahom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie dieťaťa. Drvivá väčšina Európanov (96 %) uvádza, že schopnosť odhaľovať zneužívanie detí je minimálne rovnako dôležitá až dôležitejšia ako právo na súkromie na internete. Takmer 9 z 10 obyvateľov EÚ (87 %) schvaľuje, aby poskytovatelia online služieb odhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom správ alebo e-mailovej komunikácie. Podobne až 83 % Európanov súhlasí s tým, aby sa pre tento účel sledovala aj šifrovaná komunikácia.  

Ako to vidia Slováci 

  • Problém sexuálneho zneužívania detí v online priestore je na Slovensku rozšírený podľa polovice (50 %) Slovákov. 

  • 8 % opýtaných uviedlo, že sa už na internete stretlo s materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie dieťaťa.  

  • Schopnosť odhaľovať zneužívanie detí je dôležitejšia ako právo na súkromie na internete pre 47 % respondentov zo Slovenska.  

  • Vyše tri štvrtiny Slovákov (79 %) si nemyslí, že deti môžu bezpečne surfovať na internete bez toho, aby boli vystavené škodlivému obsahu. Zároveň až 94 % súhlasí s tvrdením, že deti sú vystavované online rizikám čoraz viac.  

  • Rodičia vo všeobecnosti nevedia, čo ich deti  na internete robia, myslí si osem z desiatich Slovákov (80 %).  

  • Nástroje rodičovskej kontroly, ktoré majú ochrániť deti na internete, považuje za dostatočné 20 % Slovákov. V porovnaní so zvyškom EÚ ide pritom o najväčší podiel dôvery voči takýmto nástrojom. 

  • Poskytovatelia online služieb, akými sú aj sociálne siete, môžu hrať dôležitú úlohu v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete podľa 89 % Slovákov. Iba takmer tretina ľudí na Slovensku (31 %) si však myslí, že by mali mať poskytovatelia online služieb voľnosť v tom, či a ako proti tomuto problému zakročia.  

  • Približne polovica respondentov (52 %) súhlasí s tvrdením, že poskytovatelia online služieb by mali mať za istých podmienok zákonnú povinnosť odhaľovať, odstraňovať a nahlasovať prípady zneužívania detí na internete.  

  • 82 % Slovákov zastáva názor, aby poskytovatelia online služieb, v prípade zvýšeného rizika, odhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom detekcie správ alebo e-mailovej komunikácie

Pravidlá EÚ proti sexuálnemu zneužívaniu detí 

Sexuálne zneužívanie detí je skutočným a rastúcim nebezpečenstvom. Zneužívatelia čoraz častejšie využívajú internet na vzájomnú komunikáciu, šírenie materiálov a oslovovanie detí. Predátori si vyhotovujú fotografie a videá o zneužívaní, ktorého sa dopúšťajú v reálnom živote, a zdieľajú ich na internete. Používajú webové kamery, mobilné telefóny, sociálne médiá alebo iné online platformy, aby mohli nad deťmi získať vplyv a vydierať ich s cieľom zneužiť ich na neprimerané a nezákonné sexuálne styky. 

Na riešenie tohto globálneho problému EÚ navrhla právny predpis, ktorý nám pomôže zisťovať a nahlasovať prípady sexuálneho zneužívania detí online, predchádzať im a podporovať obete. Všetci sme zodpovední za to, aby boli naše deti chránené pred sexuálnymi predátormi. 

Týmto právnym predpisom sa poskytovateľom služieb uloží povinnosť nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online na ich platformách a upozorňovať orgány tak, aby bolo možné voči predátorom vyvodiť zodpovednosť. Poskytovatelia budú takisto povinní nahlasovať prípady groomingu – praktiky, pri ktorej sexuálni predátori budujú vzťah, dôveru a emocionálne prepojenie s deťmi, aby s nimi mohli manipulovať, vykorisťovať ich a zneužívať.  

Cieľom Európskej komisie je prostredníctvom tohto nového právneho predpisu zabezpečiť účinnú verejno-súkromnú spoluprácu v celej EÚ, aby boli deti chránené pred online predátormi, aby sa voči páchateľom vyvodzovala zodpovednosť a aby sa obetiam poskytovala včasná a primeraná podpora. 

Viac informácií o aktivitách Európskej komisie v súvislosti s predchádzaním sexuálneho zneužívania detí a boj proti nemu nádete na tejto stránke

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku