Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. novembra 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Európska komisia chce zlepšiť obranu EÚ

eudefence.jpg
© EU
Európska komisia navrhuje vytvorenie Európskeho fondu na obranu, ktorého cieľom je pomocou rôznych opatrení posilniť bezpečnosť európskych občanov.

Európska komisia navrhuje vytvorenie Európskeho fondu na obranu a ďalšie akcie, aby sa podporilo účinnejšie vynakladanie prostriedkov členských štátov na spoločné obranné spôsobilosti, posilnila bezpečnosť európskych občanov a podnietila konkurencieschopná a inovatívna priemyselná základňa.

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie z roku 2016 zdôraznil dôležitosť silnej Európy, ktorá môže brániť a chrániť svojich občanov doma aj v zahraničí – ambiciózny cieľ, ktorý nemožno dosiahnuť bez inovácie a združovania zdrojov v európskom obrannom priemysle. Akčný plán pre európsku obranu, ktorý dnes schválila Komisia, napĺňa túto víziu.

Jean-Claude Juncker uviedol: „Aby sme zaručili našu spoločnú bezpečnosť, musime investovať do spoločného rozvoja strategicky dôležitých technológií a vybavení – od pozemných, námorných, vzdušných a vesmírnych obranných spôsobilostí až po kybernetickú bezpečnosť. Na to je potrebná väčšia spolupráca medzi členskými štátmi a združovanie vnútroštátnych zdrojov. Ak sa Európa nebude starať o svoju bezpečnosť, nikto iný to za ňu neurobí. Silná, konkurencieschopná a inovatívna priemyselná základňa v oblasti obrany nám poskytne strategickú autonómiu.“

V rámci Akčného plánu v oblasti európskej obrany, Komisia navrhuje:

  1. Zriadenie Európskeho fondu na obranu, aby sa podporili investície do spoločného výskumu a vývoja obranných zariadení a technológií. 
  2. Podpora investícií do malých a stredných podnikov, začínajúcich podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a iných dodávateľov pre obranný priemysel.
  3. Posilnenie jednotného trhu v oblasti obrany Komisia zlepší podmienky pre otvorený a konkurencieschopný obranný trh v Európe, aby podporila cezhraničné podnikanie spoločností a členským štátom pomohla najvýhodnejšie vynakladať prostriedky vo verejnom obstarávaní v oblasti obrany. 

Ďalšie kroky: Komisia teraz tieto návrhy predloží na diskusiu so zúčastnenými, najmä o vytvorení Európskeho fondu na obranu. Míľnikom bude Európska rada, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. a 16. decembra 2016.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. novembra 2016