Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. februára 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

Európska únia pomáha po ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii

21 krajín EÚ vrátane Slovenska zmobilizovalo núdzovú pomoc po aktivácii Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. 

Zemetrasenie

Ničivé zemetrasenie, ktoré v pondelok ráno zasiahlo Turecko a susednú Sýriu, si už vyžiadalo životy tisícov ľudí. Ďalšie tisíce ostávajú uviaznuté pod troskami. Zemetrasenie dosiahlo 7,8 stupňa Richterovej stupnice a je tak jedným z najsilnejších v regióne za viac ako storočie.  

Európska únia doteraz nasadila viac ako 1 650 záchranárov a stovku pátracích psov v rámci svojho Mechanizmu civilnej ochrany. Súčasne bol aktivovaný satelitný systém EÚ Copernicus na poskytovanie služieb mapovania núdzových situácií. Turecko dnes navštívil aj komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. 

Viaceré pátracie a záchranné tímy už do postihnutých oblastí dorazili a aktívne pomáhajú. Okrem toho sú na mieste lekárske tímy, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť katastrofou zasiahnutým ľuďom. Situácia priamo v teréne je obzvlášť náročná, a to v dôsledku poškodenej cestnej infraštruktúry, mrazivého počasia a následných otrasov.  

V Sýrii je EÚ v kontakte so svojimi humanitárnymi partnermi a financuje humanitárne organizácie, ktoré vykonávajú pátracie a záchranné operácie. Tie poskytujú vodu, distribuujú prikrývky a hygienické potreby v najkritickejších oblastiach.  

Únia taktiež poskytne dodatočnú núdzovú podporu obom krajinám prostredníctvom núdzovej humanitárnej pomoci a mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v hodnote 6,5 milióna eur. Ide o jednu z najväčších pátracích a záchranných operácií EÚ prostredníctvom tohto mechanizmu. 

Podpora pre Sýriu 

Ráno 8. februára požiadala Sýria o aktiváciu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Členské krajiny EÚ takto žiada o poskytnutie pátracích a záchranných tímov, prístreškov a liekov. 

  • Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie je v kontakte s členskými štátmi EÚ a Organizáciou Spojených národov s cieľom okamžite poskytnúť pomoc zasiahnutým Sýrčanom.  

  • Komisia okrem toho oznámila aj počiatočnú núdzovú humanitárnu pomoc pre Sýriu vo výške 3,5 milióna eur na pomoc ľuďom v núdzi pri prístupe k prístreškom, vode a sanitácii, zdravotnej starostlivosti, ako aj na podporu pátracích a záchranných operácií.  

  • Únia v Sýrii úzko spolupracuje so svojimi humanitárnymi partnermi. Prebiehajúce humanitárne projekty boli prispôsobené tak, aby reagovali na aktuálnu krízu. Partneri, mimovládne organizácie a agentúry OSN podporujú miestne zdravotnícke zariadenia prostredníctvom lekárskeho vybavenia, poskytujú potraviny a prístrešie a opravujú poškodenú infraštruktúru.  

  • Taliansko a Rumunsko už ponúkli stany, spacie vaky, matrace, potraviny a zimné odevy. 

  • Svetový potravinový program zároveň 9. februára požiadal o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom podporiť postihnuté obyvateľstvo v Sýrii. To umožní nasmerovať do oblasti ďalšiu pomoc z EÚ. 

Podpora Turecka 

Turecko podalo žiadosť o aktiváciu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v pondelka 6. februára. Podpora EÚ zahŕňa:  

  • Počiatočné 3 milióny eur na núdzovú pomoc.  

  • Spolu 38 pátracích a záchranných tímov a zdravotníckych tímov, ktoré ponúka 21 členských štátov EÚ a Albánsko, Čierna Hora a Srbsko prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Tímy tvoria viac ako 1 650 záchranárov a 104 pátracích a záchranných psov.  

  • Turecko tiež požiadalo o poskytnutie dočasných prístreškov. Nemecko, Litva a Slovinsko už ponúkli prikrývky, stany a tepelné ohrievače. 

  • Posledná podpora zahŕňa mobilizáciu strategických rezerv rescEU s cieľom poskytnúť Turecku 500 dočasných ubytovacích jednotiek, 2 000 stanov a 10 500 lôžok z jej núdzových zásob umiestnených vo Švédsku a Rumunsku. Finančná hodnota pomoci rescEU je takmer 5 miliónov eur. 

Ciele EÚ v oblasti odolnosti voči katastrofám 

Európska komisia včera prijala odporúčanie a súvisiace oznámenie v snahe stanoviť spoločné ciele na zvýšenie odolnosti voči katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Zahrnuté sú v nich opatrenia, ktoré pomôžu európskym krajinám lepšie sa pripraviť na prírodné hrozby, ako sú napr. zemetrasenia, záplavy či lesné požiare.  

„Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany už viac ako 20 rokov zabezpečuje rýchlu a účinnú núdzovú pomoc vždy, keď dôjde k veľkej katastrofe, ktorá presahuje vnútroštátne kapacity. K prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou však dochádza čoraz častejšie, pričom sú čoraz intenzívnejšie a komplexnejšie a majú čoraz väčšie medzisektorové a cezhraničné účinky. Aby sme tomu všetkému dokázali čeliť, musíme zvýšiť svoju kolektívnu odolnosť lepším pochopením meniacej sa povahy rizík a spoločným smerovaním. Vďaka tejto európskej agende v oblasti odolnosti voči katastrofám bude EÚ a jej členské štáty lepšie pripravená reagovať na dôsledky veľkých katastrof, predchádzať im a pripraviť sa na ne. Pomôže to zachrániť viac životov a zároveň lepšie ochrániť občanov, živobytie a životné prostredie v EÚ,“ vysvetľuje komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. 

Európska komisia preto v úzkej spolupráci s členskými štátmi určila päť cieľov, o ktorých dosiahnutie by sme sa mali usilovať spoločne: 

Predvídanie – zlepšenie posudzovania rizika, predvídania a plánovania riadenia rizika katastrof. Vzhľadom na komplexný charakter rizík, ktorým EÚ čelí, ako aj na ich vzájomnú prepojenosť je dôležité identifikovať zraniteľné miesta v kritických odvetviach a predvídať nebezpečenstvá a hrozby. 

Príprava – zvýšenie informovanosti obyvateľstva o rizikách a jeho pripravenosti na ne. Zvyšovanie informovanosti obyvateľstva o rizikách a jeho pripravenosti na ne pomáha znižovať účinok katastrof. 

Varovanie – zlepšenie včasného varovania. Zlepšením systémov včasného varovania sa zabezpečí, aby sa varovné správy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni dostali k správnym ľuďom včas. 

Reakcia – posilnenie kapacity reakcie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Vďaka ďalšiemu posilneniu reakčnej kapacity mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany môže EÚ vo väčšej miera pomáhať pri odstraňovaní kritických nedostatkov a zabraňovať tak ďalšiemu zhoršovaniu situácie v prípade, že kapacita danej krajiny je preťažená. 

Zabezpečenie – zabezpečenie spoľahlivého systému civilnej ochrany. Systémy civilnej ochrany musia byť nepretržite v prevádzke tak počas katastrofy, ako aj po nej – teda v čase, keď sú najviac potrebné. K nepretržitej činnosti systémov civilnej ochrany prispeje aktualizácia plánov a postupov na zabezpečenie kontinuity činností, ako aj zaistenie koordinácie a výmeny informácií medzi jednotlivými sektormi vrátane poskytovateľov kritickej infraštruktúry. 

V snahe začať s realizáciou týchto cieľov spúšťa Európska komisia päť hlavných iniciatív, jednu za každý cieľ. Jednou z takýchto iniciatív bude napríklad spustenie celoeurópskeho programu na zvyšovanie povedomia o odolnosti voči katastrofám s názvom „preparEU“, ktorý bude zameraný na európskych občanov. 

Ďalšie informácie 

Odporúčanie Komisie o cieľoch Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám 

Oznámenie Komisie „Ciele Európskej únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám: spoločný postup pri riešení budúcich núdzových situácií“ 

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany 

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie 

Informačný prehľad 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. februára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku