Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie7. októbra 2022Zastúpenie na Slovensku

Európska únia ponúka pomocnú ruku pri riešení nelegálnej migrácie

V Európe narastá počet neoprávnených prekročení schengenskej hranice. Riešením je aj užšia spolupráca členských štátov s agentúrou FRONTEX a partnermi z tretích krajín.

Nelegálna migrácia

Členské štáty majú k dispozícii služby Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX), ktorej cieľom je pomáhať členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru pri ochrane vonkajších hraníc priestoru voľného pohybu EÚ„Práve na situácie ako je migračná kríza vytvorila EÚ vlastnú pohraničnú stráž Frontex. Členské štáty majú možnosť identifikovať svoje materiálne a humanitárne požiadavky a požiadať FRONTEX o pomoc,“ hovorí Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Európska únia úzko spolupracuje s členskými štátmi na riešení otázky neoprávnených vstupov, pričom bola pre tento účel zriadená špecializovaná pracovná skupina. Únia na riešení migračných pohybov taktiež intenzívne spolupracuje s partnermi na západnom Balkáne, a to aj prostredníctvom pravidelných stretnutí v rámci koordinačnej skupiny (aktívnej od roku 2015). Základným záujmom EÚ a členských štátov je tiež zabezpečenie plnej spolupráce tretích štátov pri readmisii nelegálnych migrantov.

EÚ prijala v uplynulom období, najmä v súvislosti s migračnou situáciou v roku 2015, niekoľko strategických dokumentov a legislatívnych návrhov. V septembri 2020 predstavila Európska komisia Nový pakt o migrácii a azyle, ktorého cieľom je definovať opatrenia, ktoré nahradia ad hoc riešenia pri riadení migrácie a azylu pragmatickými a realistickými postupmi. „Aktuálna situácia na vonkajších hraniciach EÚ len ďalej potvrdzuje naliehavosť prijatia legislatívnych riešení obsiahnutých v Pakte o migrácii a azyle. Migrácia priam volá po spolupráci a nachádzaní spoločného riešenia,“ dodáva Vladimír Šucha.

Kľúčový vývoj v oblasti migrácie a azylu a dosiahnutý pokrok v rámci Nového paktu o migrácii a azyle počas minulého roka hodnotí aj najnovšia Správa o migrácii a azyle za rok 2022. Správa identifikuje hlavné budúce výzvy, pričom sa zdôrazňuje potreba ďalšieho úsilia smerom k zodpovednému a spravodlivému systému riadenia migrácie v EÚ.

Súvislosti

Cestovanie po Európe bez pasov a hraničných kontrol je jedným z najhmatateľnejších úspechov európskej integrácie. Zriadenie schengenského priestoru znamená pre občanov EÚ slobodu pohybu. Schengenský priestor má dnes 26 členov a Slovensko sa stalo jeho súčasťou 21. decembra 2007 spoločne s Českom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom a Slovinskom.

V uplynulom roku bolo zaznamenaných 199 900 neoprávnených prekročení hraníc EÚ. V porovnaní s rokom 2020 ide o 60-percentý nárast. Počet neoprávnených prekročení hraníc na trasách cez východné hranice vzrástol v minulom roku o +1217 % (8 100 osôb). V roku 2020 dostalo 396 400 občanov krajín mimo EÚ príkaz na opustenie územia EÚ.

V prvých ôsmich mesiacoch tohto roka bolo podľa predbežných výpočtov na vonkajších hraniciach Európskej únie odhalených takmer 188 200 neoprávnených vstupov. To predstavuje nárast o 75 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zároveň ide o najvyšší súčet za obdobie od januára do augusta od roku 2016.

Podľa kódexu fungovania schengenských hraníc môžu členské štáty za určitých a výnimočných  podmienok zaviesť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach. Musia však o tom informovať Európsku komisiu. Takéto kontroly by mali byť výnimočné a proporčné. Prijímanie konkrétnych pravidiel na vlastných hraniciach je v kompetencii členských štátov. Nemali by však narúšať fungovanie vnútorného trhu. Dočasné kontroly sa môžu použiť len za výnimočných okolností na zabezpečenie reakcie na situácie, ktoré vážne ovplyvňujú verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť, a ak nie sú k dispozícii rovnako účinné alternatívne opatrenia.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. októbra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku