Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. októbra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Európsky deň jazykov 2022: Jeden jazyk už nestačí

Cudzie jazyky nám otvárajú bránu do sveta. Viacjazyčnosť vedie k lepšiemu porozumeniu a bohatším zážitkom a vedomostiam. Jazykovú rozmanitosť a viacjazyčnosť podporuje každoročne Európsky deň jazykov.

Európsky deň jazykov

Až 98 % študentov stredných škôl na Slovensku sa učí dva a viac cudzích jazykov. Vyplýva to z údajov Eurostatu o znalosti cudzích jazykov v členských krajinách EÚ. Keď sa pozrieme na najväčšie portály pracovných ponúk na Slovensku, angličtina je už takmer všade uvedená ako nutné minimum. Viacjazyčnosť je vítaná, ba priam žiadaná zručnosť na pracovnom trhu v ktorejkoľvek krajine sveta.

Vyskúšajte si svoje jazykové schopnosti a súťažte o zaujímavé ceny s jazykovým kurzom LingvaKvíz z dielne občianskeho združenia Edukácia@Internet v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. LingvaKvíz je dostupný od  26. septembra 2022 do 25. októbra 2022 a je súčasťou bohatého sprievodného programu pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Európska únia má 24 úradných jazykov a 3 abecedy, a preto je zvýšenie informovanosti o jazykovom vzdelávaní a jazykovej rozmanitosti dôležité naprieč celou Úniou. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 zorganizovala Európska komisia viac ako 70 miestnych a národných podujatí s podporou finančných prostriedkov z programu Erasmus+.

Európsky deň jazykov

26. septembra 2022 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku konala konferenciau o jazykových kompetenciách v službách mládeže. Tohtoročné podujatie sa zameralo na viacjazyčné triedy, ale aj na podporu inklúzie a solidarity v školách. V súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine sa diskusia tiež zamerala na aktivity a podporu, ktorá sa v súčasnosti poskytuje ukrajinským žiakom a ich rodinám, aby sa naučili jazyky hostiteľských krajín. Súčasne sa debatovalo aj o tom, ako ich čo najlepšie začleniť do vzdelávacích systémov EÚ. Cudzie jazyky boli témou aj na jednej z nedávnych diskusií Café Európa. Záznam z tejto diskusie nájdete tu.

Podľa údajov Eurostatu z roku 2020, približne 35 % dospelých v produktívnom veku uviedlo, že neovláda žiadny cudzí jazyk. Podobný počet ľudí (35 %) uviedol, že ovláda jeden cudzí jazyk, približne jedna pätina (21 %) ovládala dva a viac cudzích jazykov a menej ako jedna desatina (8,4 %) uviedla, že ovláda tri a viac cudzích jazykov. Slováci  najčastejšie ovládajú angličtinu, nemčinu, češtinu a ruštinu. Pozitívnou informáciou je, že drvivá väčšina žiakov v Európe sa na základnej a strednej škole učí aspoň jeden cudzí jazyk. V roku 2020 dokonca 60 % žiakov stredných škôl v EÚ študovalo dva a viac cudzích jazykov.

Cudzie jazyky nám dovoľujú bližšie spoznať iné kultúry, ľudí, históriu, mentalitu, hudbu či kuchyňu. Jazyky nám otvárajú bránu do sveta a sú čoraz viac užitočné v dôsledku globalizácie celého medzinárodného spoločenstva. Viacjazyčnosť vedie k lepšiemu porozumeniu a bohatším zážitkom a vedomostiam. Je výhodou aj pri uplatnení na pracovnom trhu. Jazykovú rozmanitosť a viacjazyčnosť podporuje každoročne Európsky deň jazykov. Oslavujeme ho od roku 2001, ktorý bol zároveň Európskym rokom jazykov. Pôvodný projekt bol natoľko úspešný a populárny, že sa odvtedy, na základe iniciatívy Rady Európy, oslavuje Európsky deň jazykov každoročne 26. septembra.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. októbra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku