Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. októbra 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Európsky rok 2022 bude venovaný mládeži

Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí na vytváraní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia. Európska komisia preto navrhuje rok 2022 za Európsky rok mládeže.

Demography in the EU, ages 20-30 - Spain

Týmto návrhom sa Európa snaží poskytnúť mladým ľuďom viac a lepších príležitostí pre budúcnosť. Komisia uverejňuje aj svoju najnovšiu správu EÚ o mládeži, ktorá poskytuje prehľad o situácii mladých Európanov, pokiaľ ide o vzdelávanie, odbornú prípravu, vzdelávanie, zamestnanosť a občiansku a politickú účasť.

S Európskym rokom mládeže má Komisia v úmysle v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a samotnými mladými ľuďmi:

  • uctiť si a podporiť generáciu, ktorá počas pandémie najviac obetovala, dať im nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť tým, že vyzdvihne, ako zelená a digitálna transformácia ponúka obnovené perspektívy a príležitosti;
  • nabádať všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, zo znevýhodneného prostredia, z vidieckych alebo vzdialených oblastí alebo zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnej zmeny;
  • propagovať príležitosti, ktoré poskytujú politiky EÚ mladým ľuďom na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja. Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s úspešným vykonávaním programu NextGenerationEU pri poskytovaní kvalitných pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy;
  • čerpať inšpiráciu z opatrení, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe Konferencie o budúcnosti Európy.

Komisia v súčasnosti pripravuje svoj program činností a všetky zainteresované strany budú vyzvané, aby predložili svoje nápady a návrhy. V najbližších dňoch sa začne špecializovaný prieskum na portáli pre mládež.

Komisia v spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti a mladými ľuďmi zorganizuje počas celého roka niekoľko aktivít na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a zváži nové iniciatívy. Rozsah činností sa bude vzťahovať na otázky, ktoré sa týkajú najmä mladých ľudí, v súlade s prioritami zdôraznenými v cieľoch v oblasti mládeže, ako sú rovnosť a začlenenie, udržateľnosť, duševné zdravie a pohoda a kvalitné zamestnanie. Budú sa na nich zúčastňovať mladí ľudia z krajín EÚ aj mimo nej. Komisia vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora zodpovedného za organizáciu ich účasti na Európskom roku mládeže.

Návrh Komisie teraz prerokuje Parlament a Rada, pričom sa zohľadnia stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Očakáva sa, že podujatia a činnosti sa začnú v januári 2022.

Ďalšie podrobnosti:

Tlačová správa

Správa EÚ o mládeži

Európsky portál mládeže

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. októbra 2021