Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. mája 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Európsky zbor solidarity - ďalší krok vpred

chalan_web.jpeg
© EU
Európsky zbor solidarity už nebude ponúkať len možnosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale odteraz poskytne účastníkom príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách.

Európska komisia 30. mája 2017 navrhla dať Európskemu zboru solidarity jednotný právny základ, vlastný mechanizmus financovania a rozšíriť spektrum činností v oblasti solidarity, ktoré sa v jeho rámci môžu vykonávať. Pre Európsky zbor solidarity Komisia navrhuje na obdobie rokov 2018 až 2020 vyčleniť 341,5 milióna EUR, čím sa do konca roka 2020 umožní účasť 100 000 mladých Európanov.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Solidarita nie je len zásada, je to je stav mysle, ktorý sa týka samotnej podstaty toho, čo predstavuje Európska únia. Zbor solidarity je stelesnením tejto zásady. Som hrdý na to, čo zbor reprezentuje, a vďačný všetkým, ktorí sa doň hlásia, ako aj organizáciám, ktoré našim mladým ľuďom poskytujú umiestnenia. Dnes zboru dávame primeranú právnu formu a zároveň mu vyčleňujeme rozpočet, aby sme zabezpečili jeho udržateľnosť. No sú to práve účastníci v praxi, ktorí zboru, a tým aj európskej solidarite, vdychujú život.“

V ďalšej fáze Európskeho zboru solidarity sa plánujú tieto druhy činností:

Prostredníctvom umiestnení v oblasti solidarity sa mladým ľuďom poskytne podpora na to, aby vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas obdobia až 12 mesiacov, zúčastnili sa na stáži zvyčajne v trvaní 2 až 6 mesiacov a zamestnali sa v rámci pracovného umiestnenia v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi na obdobie 2 až 12 mesiacov.

Dobrovoľnícke tímy zložené zo skupín 10 až 40 mladých dobrovoľníkov z rôznych krajín umožnia týmto mladým ľuďom spoločne sa podieľať na dobrovoľníckej činnosti v trvaní od dvoch týždňov do dvoch mesiacov.

Projekty v oblasti solidarity umožnia malým skupinám minimálne piatich účastníkov z vlastného podnetu vytvárať a realizovať projekty v oblasti solidarity na miestnej úrovni, a to v trvaní od 2 do 12 mesiacov.

Činnosti v oblasti vytvárania sietí pomôžu prilákať do Európskeho zboru solidarity nováčikov, umožnia výmenu osvedčených postupov, poskytnú podporu po umiestnení a prispejú k vytváraniu sietí absolventov.

Všetkými týmito opatreniami sa pre mladých ľudí v celej Európe vytvoria nové príležitosti na to, aby sa zapojili do činností v oblasti solidarity zameraných na riešenie spoločenských výziev a posilnenie komunít.

Viac informácií o Európskom zbore solidarity nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. mája 2017