Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Eurosystém prechádza do ďalšej fázy projektu digitálneho eura

Prípravná fáza vytvorí podmienky na potenciálne prijatie rozhodnutia o vydaní digitálneho eura.

euro

Minulý týždeň sa Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla prejsť do ďalšej, prípravnej fázy projektu digitálneho eura.

Toto rozhodnutie bolo prijaté v nadväznosti na ukončenie dvojročnej výskumnej fázy, ktorú Eurosystém spustil v októbri 2021 s cieľom posúdiť možnú koncepciu a modely distribúcie digitálneho eura. Na základe záverov tejto fázy, zverejnených v osobitnej správe, ECB navrhla digitálne euro, ktoré by bolo široko dostupné občanom a podnikom prostredníctvom dohliadaných sprostredkovateľov, napríklad bánk.

Podľa navrhovanej koncepcie by digitálne euro predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by sa dala používať pri všetkých digitálnych platbách v celej eurozóne. Digitálne euro by bolo široko dostupné, jeho bežné používanie by bolo bezplatné a bolo by k dispozícii online i offline. Ponúkalo by najvyššiu úroveň súkromia a umožňovalo by okamžité vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky. Dalo by sa používať na platby medzi jednotlivcami, na predajných miestach, v rámci elektronického obchodovania a pri vládnych transakciách. Digitálne euro by bolo prvým digitálnym platobným nástrojom, ktorý by ponúkal všetky tieto funkcie.

Ďalšia fáza projektu digitálneho eura – prípravná fáza – sa začne 1. novembra 2023 a bude predbežne trvať dva roky. Jej súčasťou bude finalizácia súboru pravidiel digitálneho eura a výber poskytovateľov, ktorí by mohli vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura. Zahŕňať bude aj testy a experimenty s cieľom vyvinúť digitálne euro, ktoré spĺňa požiadavky Eurosystému i potreby používateľov, napríklad pokiaľ ide o funkčnosť, ochranu súkromia, finančnú inklúziu a vplyv na životné prostredie. ECB bude počas tejto fázy naďalej spolupracovať s verejnosťou a všetkými zainteresovanými stranami. Po uplynutí dvoch rokov Rada guvernérov rozhodne, či prejde do ďalšej fázy príprav, s cieľom vytvoriť podmienky pre možnú emisiu a začiatok používania digitálneho eura.

Spustenie prípravnej fázy neznamená prijatie rozhodnutia o tom, či vydať digitálne euro. To Rada guvernérov zváži až po dokončení legislatívneho procesu Európskej únie. ECB bude prihliadať na prípadnú potrebu úprav návrhu digitálneho eura, ktorá môže vyplynúť z legislatívneho procesu.

„Našu menu musíme pripraviť na budúcnosť,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Digitálne euro navrhujeme ako digitálnu formu hotovosti, ktorá sa dá bezplatne používať na všetky digitálne platby a ktorá spĺňa najvyššie štandardy ochrany súkromia. Používalo by sa popri fyzickej hotovosti, ktorá by bola aj naďalej k dispozícii, takže by nebol nikto vylúčený.“

Prioritou projektu digitálneho eura je zabezpečenie ochrany údajov. Eurosystém by nemal prístup k osobným údajom používateľov, ani by ich nemohol na základe platobných informácií identifikovať. V prípade platieb offline by zároveň digitálne euro zabezpečovalo podobnú úroveň súkromia ako hotovosť.

Digitálne euro by podporovalo odolnosť, konkurenciu a inovácie v európskom platobnom sektore. Vďaka nemu by mala eurozóna k dispozícii celoeurópske platobné riešenie riadené na európskej úrovni. Prispievalo by k vyššej odolnosti, keďže by využívalo vlastnú infraštruktúru. Zároveň by bolo platformou, na ktorej by európski dohliadaní sprostredkovatelia mohli pre svojich klientov vyvíjať celoeurópske služby, čo by viedlo k nárastu efektívnosti, zníženiu nákladov a podpore inovácií.

Ľudia majú čoraz väčší záujem platiť digitálne, preto by sme mali byť pripravení vydávať popri hotovosti aj digitálne euro,“ uviedol Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB a predseda pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre digitálne euro. „Digitálne euro by zefektívnilo európske platby a prispelo k strategickej autonómii Európy.“

Distribúcia digitálneho eura

Používatelia by mali k službám digitálneho eura prístup prostredníctvom aplikácie a online rozhrania svojho poskytovateľa platobných služieb, alebo prostredníctvom aplikácie digitálneho eura od Eurosystému. Digitálnym eurom by mohli platiť aj ľudia bez prístupu k bankovému účtu alebo digitálnym zariadeniam, napríklad prostredníctvom karty vydanej verejným orgánom, napríklad poštou. Prostredníctvom bankomatov by bolo možné vymeniť si digitálne euro za hotovosť a naopak.

Podľa návrhu Eurosystému by bolo bežné používanie digitálneho eura bezplatné. Model odmeňovania medzi sprostredkovateľmi a obchodníkmi by zabezpečil motiváciu sprostredkovateľov digitálne euro distribuovať, podobne ako je to v prípade iných elektronických platobných nástrojov, a zároveň by obchodníkov adekvátnym spôsobom chránil pred neprimeranými poplatkami za služby. Eurosystém by znášal svoje vlastné náklady vrátane nákladov spojených s riadením schémy a spracovaním vyrovnania transakcií.

Transparentnosť a úzka spolupráca so zainteresovanými stranami sú naďalej hlavnými piliermi projektu. Eurosystém získal cenné podnety od európskych tvorcov politík, účastníkov trhu i potenciálnych používateľov a bude aj naďalej v úzkom kontakte so širokým okruhom zainteresovaných strán. Budeme tiež úzko spolupracovať so zákonodarcami EÚ.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku