Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. júla 2022Zastúpenie na Slovensku

Falšované výrobky a online pirátstvo. Aké sú nové trendy v správaní mladých Európanov?

Poznáme výsledky celoeurópskeho prieskumu postoja mladých Európanov k duševnému vlastníctvu. Ako sa menia ich postoje i správanie?  

Mladí v EÚ

Nákup falšovaných výrobkov 

Prieskum potvrdil, že za posledných 12 mesiacov si až 37 % mladých ľudí úmyselne kúpilo jeden alebo viacero falšovaných výrobkov, čo je výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami.  

Medzi falšované výrobky, ktoré si mladí ľudia úmyselne najčastejšie kupujú, patrí oblečenie a doplnky (17 %), obuv (14 %), elektronika (13 %) a kozmetika, hygienické produkty či parfémy (12 %).  

Online pirátstvo 

Úroveň zámerného pirátstva zostáva stabilná, pričom 21 % mladých ľudí (1 z 5) priznáva, že za posledných 12 mesiacov úmyselne prijímali pirátsky obsah online.  

  Nastal však nárast počtu mladých ľudí, ktorí prijímajú obsah z legálnych zdrojov

  • 60 % opýtaných sa vyjadrilo, že za posledný rok nepoužívali, nesledovali ani nesťahovali obsah z nelegálnych zdrojov. V porovnaní s 50 % v roku 2019 a 40 % v roku 2016 vidíme, že tento pozitívny trend pokračuje.  

Prečo mladí ľudia kupujú falšované výrobky a podliehajú online pirátstvu?  

Cena a dostupnosť patri k hlavným dôvodom, prečo mladí ľudia využívajú nelegálne produkty a služby. Dôležitú úlohu zohráva aj to, v akom sociálnom prostredí sa mladí pohybujú, keďže ich toto prostredie pomáha formovať. Veľký vplyv má tak správanie sa členov rodiny, kamarátov či známych.  

Čo núti mladých ľudí prehodnotiť svoje konanie?  

V prípade falšovaných výrobkov, ako aj pirátskeho obsahu majú mladí ľudia obavu z hrozby kybernetického zločinu a iných kybernetických hrozieb. V tohtoročnom prieskume sa taktiež väčšie množstvo mladých ľudí vyjadrilo, že ich od kúpy nelegálnych výrobkov a konzumácie nelegálneho digitálneho obsahu odradili aj negatívne dopady tohto správania na životné prostredie a spoločnosť.  

Prieskum Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo si kladie za cieľ objasniť najnovšie trendy v používaní legálnych a nelegálnych online zdrojov Európanmi vo veku 15 až 24 rokov, ako aj ich postoj k falšovaným výrobkom. Výsledky tohto prieskumu boli prezentované 8. júna 2022 ako súčasť celoeurópskej kampane na zvýšenie informovanosti a Svetového dňa boja proti falšovaniu. Tento výskum je treťou edíciou prieskumu Youth Scoreboard, ktorý bol po prvý raz vydaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v roku 2016 a neskôr aj v roku 2018.  

Viac informácií nájdete na tomto odkaze

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku