Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. septembra 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Globálne monitorovacie stredisko internetovej politiky (GIPO)

gipo.jpg
© EU
So vzrastajúcim počtom aktérov, ktorí sa aktívne zapájajú a starajú o internet a jeho politiky - od inovácií, internetovú neutralitu až po bezpečnosť internetu a internetovú gramotnosť- je stále zložitejšie sa správne orientovať v tomto bludisku internetových politík.  Práve na to slúži GIPO (Global Internet Policy Observatory).

Čo je GIPO?

V roku 2014 navrhla Európska komisia vytvorenie Globálneho monitorovacieho strediska internetovej politiky (GIPO - Global Internet Policy Observatory), ktorý zbiera, analyzuje a zobrazí aktuálne informácie. GIPO tak sprehľadní zložitú riadiacu štruktúru internetu. O internet sa totiž nestará jedna osoba, organizácia alebo vláda ale je to globálne distribuovaná sieť, ktorá funguje bez centrálneho riadiaceho orgánu a skladá sa z mnohých autonómnych sietí, na ktoré dozerajú nezávislé skupiny - stakeholderi. Sú nimi všetky zainteresované subjekty, ktoré majú vplyv na fungovaní internetu - od  občianskej spoločnosti, vlád, cez súkromný sektor až po národné a medzinárodné akademické a rôzne výskumné komunity.  

GIPO – Globálne monitorovacie stredisko internetovej politiky

Vďaka využívaniu najmodernejších IT technológií (získavanie dát, sémantické dáta, vizualizačné techniky), GIPO je praktickým a automatickým nástrojom - kompasom, ktorý užívateľov prevedie cez toto bludisko globálnej internetovej politiky. Bude pomáhať všetkým zainteresovaným osobám (stakeholderom) a hlavne tým, ktorí majú obmedzené zdroje a to:

1.    Automaticky monitorovať dianie, zmeny, resp. pokrok spojený s ich preferovanými internetovými politikami na globálnej úrovni – napr. sledovanie politiky bezpečnosti – otázka kybernetických útokov, neutralita internetu a pod.
2.    Pomáha selektovať informácie, ktoré sú pre zainteresované strany dôležité a ľahko použiteľné vďaka moderným vizualizačným technikám.
3.    Pomáha overovať informácie – napr. zbieraním akademických informácií k danej téme.
4.    Možnosť filtrovania informácií podľa veľkého množstva používateľských požiadaviek, tzn. že GIPO bude "ušitý na mieru" jednotlivým užívateľom.

GIPO získava aktuálne a relevantné informácie. Pracuje na podobnom princípe ako vyhľadávače, existujú ale jasné rozdiely a to:

1.    GIPO automaticky vyradí nechcený, resp. nerelevantný obsah a podá užívateľom len relevantný a zaujímavý obsah, podľa zadaných špecifík.
2.    GIPO informácie automaticky vyhľadá, analyzuje a spracuje ako z internetu, tak z rôznych platforiem sociálnych médií – dokumenty, videá, tweety a tabuľky.

Výsledkom budú informovanejší stakeholderi, ktorí budú disponovať najaktuálnejšími informáciami zo všetkých možných zdrojov, pričom to bude nápomocné v ich ďalšej komunikácii a zvyšovanie ich úrovne odbornej kompetentnosti.


GIPO nemá za cieľ nahradiť už existujúce a etablované mechanizmy a fóra, na ktorých je téma riadiacich štruktúr internetu preberaná – napr. Internet Governance Forum a Internet Governance Task Force, je to len zosilnenie a prepojenie už existujúceho procesu s modernými prvkami. Konečná verzia GIPO bude k dispozícii v decembri 2016.
Viac informácií o GIPO nájdete na stránke http://giponet.org/en.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. septembra 2016