Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Predbežné údaje8. septembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 1 min

Grantová výzva na centrum EUROPE DIRECT pre Banskobystristrický región na obdobie 2024 - 2025

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na výber partnera, ktorý bude prevádzkovať centrum EUROPE DIRECT v Banskobystrickom regióne v období 2024 - 2025.

Europe Direct

Úspešný žiadateľ bude mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ a činnosti v oblasti občianskej angažovanosti ako centrum EUROPE DIRECT.

Váš návrh predložte elektronicky tu : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2023

Návrh musí byť predložený najneskôr 17. októbra 2023, do 17:00 hod.

Rukou písané a poštou zaslané návrhy nie sú prípustné.

Sieť EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Centrá EUROPE DIRECT aktívne a nepretržite zapájajú občanov, aby zaistili ich väčšie stotožnenie sa s európskym projektom. Prostredníctvom organizovania informačných činností a činností v oblasti občianskej angažovanosti centrá EUROPE DIRECT umožňujú občanom zapájať sa do diskusie o európskych témach, uskutočňovať informované rozhodnutia o budúcnosti EÚ a účastniť sa tak na európskom demokratickom procese.

Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete na: Stretnime sa v centre EÚ | Európska únia (europa.eu)

Úlohy centier EUROPE DIRECT si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, seminárov pre školy, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie, po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, inými sieťami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku